Sprawiedliwość, równość, różnorodność i integracja

Uznajemy, akceptujemy i doceniamy różnorodność i indywidualną wyjątkowość naszych pacjentów, studentów, pracowników i partnerów zewnętrznych oraz dążymy do wspierania kultury równości i integracji.

Kim jesteśmy

Zaangażowany w zmianę sposobu świadczenia opieki zdrowotnej w naszych społecznościach.

  • Doskonałość kliniczna
  • Badania i innowacje
  • Szkolenie następnej generacji