CHC i jego Child Guidance Centre of Southern CT otrzymują $2,5 miliona na rozszerzenie usług w zakresie zdrowia behawioralnego we wczesnym dzieciństwie

Nagroda jest największa w historii CGC

Community Health Center, Inc. i jego oddział pediatryczny zajmujący się zdrowiem behawioralnym w hrabstwie Fairfield, Centrum Opieki nad Dziećmi w południowym Connecticut (CGC), otrzymał $2,5 miliona na rozszerzenie dostępu do usług behawioralnej opieki zdrowotnej we wczesnym dzieciństwie w Connecticut. Nagroda została przyznana przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Administrację ds. Nadużywania Substancji i Zdrowia Psychicznego (SAMHSA) za pośrednictwem Programu Zdrowia Psychicznego dla Niemowląt i Wczesnego Dzieciństwa, z dofinansowaniem z 21st Century Cares Act.

Nowa nagroda $2,5 miliona, która będzie przyznawana przez pięć lat w wysokości $500 000 rocznie, pozwoli CGC rozszerzyć usługi wczesnego dzieciństwa, poprawiając wyniki dla dzieci od urodzenia do 12 roku życia. Obejmie to programy dla dzieci ze znacznym ryzykiem rozwoju, wykazujących wczesne oznaki lub zdiagnozowane choroby psychiczne oraz będzie wspierać zwiększanie dostępu do terapii wielopokoleniowej i innych usług, które wzmacniają pozytywne relacje opiekuńcze.

Za pośrednictwem Instytutu Weitzmana w Community Health Center nagroda będzie wspierać szkolenia i edukację dostawców usług w zakresie zdrowia behawioralnego oraz pozwoli CGC ocenić skuteczność modelu konsultacji w zakresie zdrowia psychicznego wczesnego dzieciństwa, obecnie oferowanego we wszystkich finansowanych ze środków publicznych przedszkolach w Stamford prowadzonych przez partnera CGC, Children's Learning Centra hrabstwa Fairfield.

Dr Jessica Welt, dyrektor generalny i dyrektor kliniczny CGC, stwierdziła: „Kiedy opóźnienia rozwojowe i problemy ze zdrowiem psychicznym są identyfikowane i leczone na wczesnym etapie życia dziecka, można uniknąć problemów ze środowiskiem akademickim, relacjami społecznymi i zdrowiem psychicznym przez całe życie. Finansowanie to umożliwi CGC nie tylko zwiększenie lokalnego dostępu do wysokiej jakości opieki w zakresie zdrowia psychicznego dla małych dzieci i ich rodzin, ale także umożliwi naszej organizacji pomoc innym społecznościom w Connecticut i w całym kraju w powielaniu skutecznych modeli interwencji w zakresie zdrowia psychicznego we wczesnym dzieciństwie”.

Według Marka Masselli, założyciela/prezesa Community Health Center, Inc., „Centrum Opieki nad Dziećmi w południowym Connecticut od prawie 70 lat przoduje w świadczeniu usług w zakresie zdrowia psychicznego dzieciom z hrabstwa Fairfield i jest to największa nagroda w swojej historii. Nie można przecenić znaczenia tego finansowania, ponieważ CGC i Instytut Weitzmana są gotowe do rozszerzenia ważnych i niezbędnych usług dla dzieci w całym stanie oraz szkoleń dla klinicystów w czasie, gdy potrzeba nie może być większa. “