Badania wykazują skuteczność w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem opioidów w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej

27 marca 2024 r

Nowe badania z Centrum Populacji Kluczowych, Community Health Center, Inc., Instytut Weitzmana, i Instytut Dysproporcji Zdrowotnych pokazuje, że placówki podstawowej opieki zdrowotnej FQHC mogą osiągnąć imponujące wyniki w leczeniu pacjentów z zaburzeniami związanymi z używaniem opioidów.

Marwan Haddad, MD, dyrektor medyczny Centrum ds. Kluczowych Populacji, przeprowadził obserwacyjne badanie w warunkach rzeczywistych z udziałem 1451 pacjentów, których leczenie w Community Health Centre – wieloośrodkowym ośrodku FQHC – trwało dziewięć lat. Badanie jego zespołu pokazuje, że leczenie zaburzeń związanych z używaniem opioidów (OUD) w ośrodku FQHC może być skuteczne. Ogółem pacjenci kontynuowali leczenie buprenorfiną średnio przez ponad 2 lata.

Drhaddad With CaptionBadanie jest pierwszym tego typu pod względem liczby osób i czasu trwania badania. Jest także wyjątkowy ze względu na sposób, w jaki ocenia luki w leczeniu, definiowane jako pacjenci opuszczający leczenie na dłużej niż 14 dni. U większości pacjentów wystąpiła przerwa w leczeniu, a średnia długość przerwy w leczeniu wynosiła 33 dni.

Postrzegając luki w opiece jako odzwierciedlenie charakteru przewlekłej, nawracającej choroby, autorzy w dalszym ciągu analizowali dane dotyczące osób, które okresowo zaprzestały leczenia. Ustalili, że średnia roczna retencja pacjentów wynosi 69%, biorąc pod uwagę luki w leczeniu. Rezultatem jest bogatszy obraz zaangażowania ludzi w opiekę przez dłuższy okres czasu.

„Ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej mogą być dla ludzi doskonałymi punktami dostępu w zakresie leczenia zaburzeń związanych z używaniem opioidów, ograniczania kryzysu opioidowego, a w konsekwencji zmniejszania liczby przypadków przedawkowania i zgonów spowodowanych przedawkowaniem oraz zapobiegania im” – stwierdził główny autor, dr Haddad.

„Z roku na rok liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem rośnie i potrzebujemy większej liczby ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej zajmujących się leczeniem zaburzeń związanych z używaniem opioidów” – kontynuował. „Pokazaliśmy, że można tego dokonać i to dobrze, w przypadku populacji, która zwykle nie ma wystarczającej pomocy. Chcemy, aby lokalne ośrodki zdrowia wiedziały, że można to zrobić w tych placówkach. Możesz odnieść ogromny sukces. Możesz zaangażować ludzi w opiekę.”

Doktor Haddad, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, specjalizuje się w pracy z pacjentami z OUD, HIV i innymi chorobami przewlekłymi. Powiedział, że opieka nad pacjentami z OUD wymaga spotykania się z pacjentami tam, gdzie oni się znajdują.

„Nie przestajemy leczyć pacjentów z nadciśnieniem, ponieważ nie przyjmują regularnie leków na nadciśnienie, ani pacjentów z cukrzycą, którzy jedzą za dużo słodyczy” – wyjaśnił. „OUD nie powinno być inne. Staraliśmy się przekazać znaczenie zwalczania napiętnowania i dyskryminacji osób używających narkotyków oraz zmiany sposobu myślenia, aby traktować używanie substancji psychoaktywnych jak inne choroby przewlekłe”.

Zauważył, że na potrzeby badania zespół ocenił „ponad 56 000 badań toksykologicznych i zaobserwowaliśmy, że ponad 91% uzyskało wynik pozytywny na obecność buprenorfiny, 70% dało wynik negatywny na obecność opioidów, a 81% dało wynik negatywny na obecność kokainy. Ludzie biorą leki, kiedy są im przepisane, i pomagają im osiągnąć cele leczenia, polegające na zmniejszeniu lub zaprzestaniu używania substancji psychoaktywnych”.

Populacja badania składała się z 1451 pacjentów w wieku 18 lat i starszych, którzy otrzymali co najmniej jedną receptę w ramach programu buprenorfiny w Community Health Center Inc. (CHCI), wieloośrodkowej placówce FQHC w Connecticut, zatrudniającej 23 różnych lekarzy przepisujących buprenorfinę w 14 ośrodkach, w latach 2007–2007. 2016. Większość pacjentów z CHCI to osoby kolorowe (prawie 50% Latynosi; 15% Czarni). Około dwie trzecie pacjentów CHCI jest ubezpieczonych w programie Medicaid, a dochód 90% wynosi poniżej 200% federalnego poziomu ubóstwa Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak większość FQHC, CHCI zapewnia zintegrowane usługi medyczne, behawioralne i stomatologiczne. CHCI jest częścią System opieki zdrowotnej Mojżesza/Weitzmana, gdzie mieszczą się także Centrum ds. Kluczowych Populacji i Instytut Weitzmana.

Co ważne, jak zauważył dr Haddad, CHCI ciężko pracowała nad zmianą kultury i przyjęciem podejścia polegającego na redukcji szkód, które jego zdaniem jest „kluczem do utrzymania zaangażowania ludzi w opiekę”.

Doktor Emil Coman, statystyk w Instytucie Dysproporcji Zdrowotnych na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Connecticut i Lauren Bilfulco, starszy pracownik naukowy w Instytucie Weitzmana, współpracowały przy badaniu z dr Haddadem.

Ich artykuł zatytułowany „Dziewięcioletnie wyniki leczenia uzależnienia za pomocą buprenorfiny w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem opioidów w ośrodku zdrowia posiadającym uprawnienia federalne” ukazał się w wydaniu czasopisma z kwietnia 2024 r. Uzależnienie od narkotyków i alkoholu.

Przejrzyj całą publikację tutaj.