System opieki zdrowotnej Moses/Weitzman podnosi płacę minimalną do $21,00 na godzinę, z celem na rok 2026 na poziomie $23,00

Middletown, Connecticut System opieki zdrowotnej Mojżesza/Weitzmana, siedziba Community Health Center, Inc., podniosła swoją płacę minimalną do $21,00, mając na celu podniesienie systemowej płacy minimalnej do $23,00 w ciągu następnych dwudziestu czterech miesięcy.

Poprzednia płaca minimalna w systemie opieki zdrowotnej wynosiła $20,00 za godzinę. Federalna płaca minimalna wynosi $7,25, a płaca minimalna stanu Connecticut $14,00 za godzinę.

„Nasz zarząd i zespół kierowniczy w dalszym ciągu angażują się w zapewnienie wszystkim pracownikom godziwej płacy” – powiedziały Yvette Highsmith-Francis i Nicole Seagriff, wiceprezesi regionalni Społecznego Centrum Zdrowia. „Ta długoletnia praktyka odzwierciedla zarówno zaangażowanie naszego systemu na rzecz sprawiedliwości społecznej, jak i ustanowienie godziwej płacy minimalnej dla pracowników na najniższym szczeblu, którzy stanowią podstawę naszej pracy i przyszłości”.

System opieki zdrowotnej Moses/Weitzman (MWHS) to pierwszy w Ameryce system opieki zdrowotnej mający na celu transformację podstawowej opieki zdrowotnej poprzez bezpośrednią opiekę kliniczną, edukację, konsultacje i badania. Oprócz Community Health Center, Inc., składa się z ConferMED, Konsorcjum dla dostawców zaawansowanych praktyk, i Narodowy Instytut Zaawansowania Asystenta Medycznego. Znane w całym kraju Instytut Weitzmana to program badawczo-ewaluacyjny MWHS.
2 stycznia 2024 r