Powiadomienie szacunkowe w dobrej wierze

Masz prawo do otrzymania „Szacunkowej oceny w dobrej wierze” wyjaśniającej, w jaki sposób dużo będzie kosztować twoja opieka zdrowotna.

Zgodnie z prawem organizacje opieki zdrowotnej muszą przekazywać pacjentom, którzy nie mają ubezpieczenia lub nie korzystają z ubezpieczenia, szacunkową wysokość rachunku za produkty i usługi medyczne. 

  • Masz prawo do oszacowania w dobrej wierze całkowitego oczekiwanego kosztu wszelkich produktów lub usług innych niż nagłe. Obejmuje to powiązane koszty, takie jak badania medyczne, leki na receptę, sprzęt i opłaty szpitalne.
  • Upewnij się, że Twoja organizacja opieki zdrowotnej przedstawi Ci w dobrej wierze Szacunek na piśmie co najmniej 1 dzień roboczy przed usługą medyczną lub przedmiotem. Możesz również poprosić swoją organizację opieki zdrowotnej i dowolną inną wybraną organizację o oszacowanie w dobrej wierze przed zaplanowaniem przedmiotu lub usługi.
  • Jeśli otrzymasz rachunek, który jest o co najmniej $400 wyższy niż szacunek w dobrej wierze, możesz zakwestionować rachunek.
  • Pamiętaj, aby zapisać kopię lub zdjęcie swojego Szacunkowego kosztorysu w dobrej wierze. 

W przypadku pytań lub dodatkowych informacji na temat prawa do oszacowania w dobrej wierze, odwiedź www.cms.gov/nosurprises lub zadzwoń pod numer 1-800-985-3059.