Narzędzie oceny gotowości do szkolenia™

O narzędziu

Narzędzie oceny gotowości do szkolenia (RTAT) jest 41-elementowym, 7-podskalowym zatwierdzonym instrumentem ankietowym, który obejmuje wymiary gotowości ośrodka zdrowia do angażowania się w programy szkolenia w zakresie zawodów medycznych (HPT), które zostały uznane za krytyczne do oceny przez ekspertów w danej dziedzinie.

RTAT stosuje następującą definicję gotowości organizacyjnej: „stopień, w jakim ośrodki zdrowia są zmotywowane i zdolne do zaangażowania się i realizacji programu szkoleniowego w zakresie zawodów medycznych”.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o rozwoju narzędzia RTAT.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych aktualizacjach projektu.

Siedem podskal RTAT
PodskalaKrótki opis
Gotowość do zaangażowaniaWskaźniki ogólnej gotowości i zaangażowania ośrodka zdrowia w szkolenie w zakresie zawodów medycznych.
Dowody, siła i jakość programu HPTPostrzeganie przez interesariuszy jakości i ważności dowodów potwierdzających przekonanie, że program HPT przyniesie pożądane rezultaty w ich ośrodku zdrowia.
Względna zaleta programu HPTPostrzeganie przez interesariuszy korzyści płynących z zaangażowania/wdrażania programu HPT w porównaniu z alternatywnym rozwiązaniem.
Zasoby finansowePoziom środków finansowych przeznaczonych na wdrożenie i bieżącą działalność.
Dodatkowe zasobyPoziom dodatkowych zasobów przeznaczonych na wdrożenie i bieżące działania, w tym odpowiedni personel i pomoc dla personelu (np. zasoby ewaluacyjne, narzędzia, szkolenia, coaching).
Zespół wdrożeniowyTa podskala dotyczy osób zaangażowanych w proces wdrażania HPT, które mogą formalnie lub nieformalnie wpływać na ten proces poprzez swoją wiedzę, postawy i zachowania. Skutecznie przełamują obojętność lub opór, jaki realizacja programu HPT może wywołać w ośrodku zdrowia.
Plan wdrożeniaTa podskala jest związana z procesem wdrażania. Udane zaangażowanie zwykle wymaga aktywnego procesu zmian, którego celem jest skuteczne wdrożenie programu (programów) HPT. Podskala mierzy stopień, w jakim schemat lub metoda zachowania i zadania do realizacji programu HPT są opracowywane z wyprzedzeniem, oraz jakość tych schematów lub metod.
Dlaczego warto korzystać z RTAT

RTAT zaspokaja potrzebę na poziomie krajowym, aby pomóc ośrodkom zdrowia w rozwiązywaniu problemów związanych z pojemnością, zasobami i zdolnościami organizacyjnymi podczas uruchamiania jakiegokolwiek programu szkoleniowego w zakresie zawodów medycznych. Może wspierać wdrażanie programów HPT w ośrodkach zdrowia i służyć jako platforma zachęcająca do dialogu i działania na różnych poziomach.

Zaletą stosowania RTAT jest to, że obejmuje on wymiary gotowości organizacyjnej, które są istotne dla wszystkich rodzajów programów szkoleniowych dla zawodów medycznych i typów ośrodków zdrowia.

„Zachęcam wszystkich do wypełnienia narzędzia oceny gotowości do szkolenia. Zapewni to cenny, indywidualny wgląd w możliwości rekrutacyjne i szkoleniowe Twojego ośrodka zdrowia. Opracowany przez Ciebie strategiczny plan dotyczący siły roboczej — w tym rodzaje programów rezydencyjnych i stażowych, które chcesz wdrożyć — może pomóc w zwiększeniu liczby pracowników w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb”.
Jim Macrae, Associate Administrator, Biuro Podstawowej Opieki Zdrowotnej

„Ta inicjatywa wzmacnia rozwój siły roboczej i szkolenia w ośrodkach zdrowia, zapewniając studentom zawodów medycznych i mieszkańcom szkolenia dostosowane do potrzeb społeczności, której służą”.
Luis Padilla, zastępca administratora, Bureau of Health Workforce; Dyrektor Narodowego Korpusu Służby Zdrowia

Zaczynaj

Wstępna dystrybucja ankiet jest przeprowadzana przez Stowarzyszenie Opieki Podstawowej (PCA) w każdym stanie (niezależnie od tego, czy jesteś członkiem PCA, czy nie). Kluczowe kontakty określone przez PCA w każdym ośrodku zdrowia otrzymają e-mail z linkiem do wypełnienia ankiety 23 września.

Zasoby

Narzędzie oceny gotowości do szkolenia Krajowe slajdy dotyczące uruchomienia

Gotowość do szkolenia Slajdy szkoleniowe dotyczące narzędzia oceny

Często zadawane pytania

W razie potrzeby poniżej znajduje się link do wersji PDF elektronicznego instrumentu RTAT. Należy pamiętać, że plik PDF nie zawiera tych samych funkcji, co wersja elektroniczna.

Aktualizacje projektu HP-ET

Inicjatywa na rzecz edukacji i szkoleń w zakresie zawodów medycznych (HP-ET) wykorzysta narzędzie oceny gotowości do szkolenia (RTAT), aby pomóc ośrodkom zdrowia w ocenie i poprawie ich gotowości do udziału w programach szkoleniowych w zakresie zawodów medycznych.

1 ROK: lipiec 2020 – czerwiec 2021

  • Po ogólnokrajowym seminarium internetowym mającym na celu wprowadzenie narzędzia, 23 września 2020 r. CHC wysłał link do ankiety do zidentyfikowanego kluczowego kontaktu PCA dla inicjatywy RTAT
  • Kluczowe osoby kontaktowe PCA rozpowszechniały link do ankiety do zidentyfikowanej kluczowej osoby w każdym podobnym FQHC/FQHC w ich stanie/regionie, która z kolei była odpowiedzialna za rozesłanie ankiety do WSZYSTKICH pracowników
  • CHC ściśle monitorował przychodzące dane i zgłaszał aktualizacje dotyczące wskaźników odpowiedzi do PCA co drugi tydzień, a następnie co tydzień, aby pomóc PCA rozszerzyć i dostosować swoje działania marketingowe
  • RTAT zamknięty na odpowiedzi pod koniec lutego 2021 r.
  • CHC przeanalizował dane i udostępnił wstępny raport PCA w czerwcu 2021 r. PCA wykorzystają wyniki do rozszerzenia ukierunkowanego szkolenia siły roboczej i możliwości pomocy technicznej (TA), współpracując z ośrodkami zdrowia w ich odpowiednich stanach nad ukierunkowanymi strategicznymi działaniami planu siły roboczej, które mają na celu zwiększenie pojemność ośrodka zdrowia z wysiłkami rekrutacyjnymi.

KOLEJNE KROKI – Ogłaszanie przyspieszającej osi czasu

LIPIEC – SIERPIEŃ 2021: Zespół badawczy RTAT przyspieszy analizę danych i wysiłki związane z raportowaniem i wykorzysta lipiec i sierpień do podsumowania analizy pozostałych zmiennych w zbiorze danych podstawowych i rozpocznie tworzenie raportów dla poszczególnych ośrodków zdrowia.

WRZESIEŃ – GRUDZIE 2021: W ciągu tych 16 tygodni CHC będzie tworzyć i dystrybuować raporty do każdego ośrodka zdrowia, który ukończył RTAT według regionu/terytorium PCA na zasadzie kroczącej.

Każdemu z PCA przypisano losowo wybraną liczbę od 1 do 52 za pomocą algorytmu Excela. Ta liczba określiła ich pozycję w kolejce do wprowadzenia danych.

Zespół będzie dążyć do rozsyłania raportów do ośrodków zdrowia w 3 lub 4 regionach PCA każdego tygodnia w tym okresie.

Godziny otwarcia biura będą ustalane dwa razy w tygodniu podczas wdrażania danych, umożliwiając PCA dołączenie i zadawanie wszelkich pytań związanych z danymi.

STYCZEŃ – LUTY 2022: Będzie to kolejny etap analizy danych raportów gotowości na poziomie stanowym i krajowym dla HRSA.

1 marca 2022 r.: Termin składania końcowych raportów stanowych i krajowych do HRSA.

Skontaktuj się z zespołem

Amanda SchiesslDyrektor Projektu/Co-PI, NTTAP, Clinical Workforce Development
[email protected]
(860) 266-8665
Rtat
Siedem Podskal RTAT – reprezentujących siedem obszarów gotowości w organizacji