Narzędzie oceny gotowości do szkolenia™

O narzędziu

Narzędzie oceny gotowości do szkolenia (RTAT) jest 41-elementowym, 7-podskalowym zatwierdzonym instrumentem ankietowym, który obejmuje wymiary gotowości ośrodka zdrowia do angażowania się w programy szkolenia w zakresie zawodów medycznych (HPT), które zostały uznane za krytyczne do oceny przez ekspertów w danej dziedzinie.

RTAT stosuje następującą definicję gotowości organizacyjnej: „stopień, w jakim ośrodki zdrowia są zmotywowane i zdolne do zaangażowania się i realizacji programu szkoleniowego w zakresie zawodów medycznych”.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o rozwoju narzędzia RTAT.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych aktualizacjach projektu.

Siedem podskal RTAT
PodskalaKrótki opis
Gotowość do zaangażowaniaWskaźniki ogólnej gotowości i zaangażowania ośrodka zdrowia w szkolenie w zakresie zawodów medycznych.
Dowody, siła i jakość programu HPTPostrzeganie przez interesariuszy jakości i ważności dowodów potwierdzających przekonanie, że program HPT przyniesie pożądane rezultaty w ich ośrodku zdrowia.
Względna zaleta programu HPTPostrzeganie przez interesariuszy korzyści płynących z zaangażowania/wdrażania programu HPT w porównaniu z alternatywnym rozwiązaniem.
Zasoby finansowePoziom środków finansowych przeznaczonych na wdrożenie i bieżącą działalność.
Dodatkowe zasobyPoziom dodatkowych zasobów przeznaczonych na wdrożenie i bieżące działania, w tym odpowiedni personel i pomoc dla personelu (np. zasoby ewaluacyjne, narzędzia, szkolenia, coaching).
Zespół wdrożeniowyTa podskala dotyczy osób zaangażowanych w proces wdrażania HPT, które mogą formalnie lub nieformalnie wpływać na ten proces poprzez swoją wiedzę, postawy i zachowania. Skutecznie przełamują obojętność lub opór, jaki realizacja programu HPT może wywołać w ośrodku zdrowia.
Plan wdrożeniaTa podskala jest związana z procesem wdrażania. Udane zaangażowanie zwykle wymaga aktywnego procesu zmian, którego celem jest skuteczne wdrożenie programu (programów) HPT. Podskala mierzy stopień, w jakim schemat lub metoda zachowania i zadania do realizacji programu HPT są opracowywane z wyprzedzeniem, oraz jakość tych schematów lub metod.
Dlaczego warto korzystać z RTAT

RTAT zaspokaja potrzebę na poziomie krajowym, aby pomóc ośrodkom zdrowia w rozwiązywaniu problemów związanych z pojemnością, zasobami i zdolnościami organizacyjnymi podczas uruchamiania jakiegokolwiek programu szkoleniowego w zakresie zawodów medycznych. Może wspierać wdrażanie programów HPT w ośrodkach zdrowia i służyć jako platforma zachęcająca do dialogu i działania na różnych poziomach.

Zaletą stosowania RTAT jest to, że obejmuje on wymiary gotowości organizacyjnej, które są istotne dla wszystkich rodzajów programów szkoleniowych dla zawodów medycznych i typów ośrodków zdrowia.

„Zachęcam wszystkich do wypełnienia narzędzia oceny gotowości do szkolenia. Zapewni to cenny, indywidualny wgląd w możliwości rekrutacyjne i szkoleniowe Twojego ośrodka zdrowia. Opracowany przez Ciebie strategiczny plan dotyczący siły roboczej — w tym rodzaje programów rezydencyjnych i stażowych, które chcesz wdrożyć — może pomóc w zwiększeniu liczby pracowników w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb”.
Jim Macrae, Associate Administrator, Biuro Podstawowej Opieki Zdrowotnej

„Ta inicjatywa wzmacnia rozwój siły roboczej i szkolenia w ośrodkach zdrowia, zapewniając studentom zawodów medycznych i mieszkańcom szkolenia dostosowane do potrzeb społeczności, której służą”.
Luis Padilla, zastępca administratora, Bureau of Health Workforce; Dyrektor Narodowego Korpusu Służby Zdrowia

Zaczynaj

Wstępna dystrybucja ankiet jest przeprowadzana przez Stowarzyszenie Opieki Podstawowej (PCA) w każdym stanie (niezależnie od tego, czy jesteś członkiem PCA, czy nie). Kluczowe kontakty określone przez PCA w każdym ośrodku zdrowia otrzymają e-mail z linkiem do wypełnienia ankiety 23 września.

Zasoby

Narzędzie oceny gotowości do szkolenia Krajowe slajdy dotyczące uruchomienia

Gotowość do szkolenia Slajdy szkoleniowe dotyczące narzędzia oceny

Często zadawane pytania

P. Co liczy się jako program szkolenia w zakresie zawodów medycznych (HPT)?

O. Aby wziąć udział w ankiecie, program HPT to każda formalna zorganizowana edukacja lub szkolenie podejmowane w celu zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonego zawodu medycznego lub roli w środowisku opieki zdrowotnej. Obejmuje to wszelkiego rodzaju programy HPT (np. shadowing, rotacje, umowy afiliacyjne, programy akredytowane lub kwalifikujące się do akredytacji), na dowolnym poziomie edukacyjnym (certyfikat, licencjackie, magisterskie, zawodowe i/lub podyplomowe) oraz w dowolnej dyscyplinie klinicznej.

P. Z kim mam się kontaktować w przypadku pytań dotyczących narzędzia?

Kontakt [email protected] z pytaniami dotyczącymi narzędzia.

P. Ile czasu powinno zająć wypełnienie ankiety?

Wypełnienie ankiety powinno zająć około 15-25 minut.

P. Nie otrzymałem wiadomości od mojego PCA. Z kim mam się skontaktować?

Listę PCA można znaleźć pod adresem ten link.

W razie potrzeby poniżej znajduje się link do wersji PDF elektronicznego instrumentu RTAT. Należy pamiętać, że plik PDF nie zawiera tych samych funkcji, co wersja elektroniczna.

Aktualizacje projektu HP-ET

Inicjatywa na rzecz edukacji i szkoleń w zakresie zawodów medycznych (HP-ET) wykorzysta narzędzie oceny gotowości do szkolenia (RTAT), aby pomóc ośrodkom zdrowia w ocenie i poprawie ich gotowości do udziału w programach szkoleniowych w zakresie zawodów medycznych.

1 ROK: lipiec 2020 – czerwiec 2021

  • Po ogólnokrajowym seminarium internetowym mającym na celu wprowadzenie narzędzia, 23 września 2020 r. CHC wysłał link do ankiety do zidentyfikowanego kluczowego kontaktu PCA dla inicjatywy RTAT
  • Kluczowe osoby kontaktowe PCA rozpowszechniały link do ankiety do zidentyfikowanej kluczowej osoby w każdym podobnym FQHC/FQHC w ich stanie/regionie, która z kolei była odpowiedzialna za rozesłanie ankiety do WSZYSTKICH pracowników
  • CHC ściśle monitorował przychodzące dane i zgłaszał aktualizacje dotyczące wskaźników odpowiedzi do PCA co drugi tydzień, a następnie co tydzień, aby pomóc PCA rozszerzyć i dostosować swoje działania marketingowe
  • RTAT zamknięty na odpowiedzi pod koniec lutego 2021 r.
  • CHC przeanalizował dane i udostępnił wstępny raport PCA w czerwcu 2021 r. PCA wykorzystają wyniki do rozszerzenia ukierunkowanego szkolenia siły roboczej i możliwości pomocy technicznej (TA), współpracując z ośrodkami zdrowia w ich odpowiednich stanach nad ukierunkowanymi strategicznymi działaniami planu siły roboczej, które mają na celu zwiększenie pojemność ośrodka zdrowia z wysiłkami rekrutacyjnymi.

KOLEJNE KROKI – Ogłaszanie przyspieszającej osi czasu

LIPIEC – SIERPIEŃ 2021: Zespół badawczy RTAT przyspieszy analizę danych i wysiłki związane z raportowaniem i wykorzysta lipiec i sierpień do podsumowania analizy pozostałych zmiennych w zbiorze danych podstawowych i rozpocznie tworzenie raportów dla poszczególnych ośrodków zdrowia.

WRZESIEŃ – GRUDZIE 2021: W ciągu tych 16 tygodni CHC będzie tworzyć i dystrybuować raporty do każdego ośrodka zdrowia, który ukończył RTAT według regionu/terytorium PCA na zasadzie kroczącej.

Każdemu z PCA przypisano losowo wybraną liczbę od 1 do 52 za pomocą algorytmu Excela. Ta liczba określiła ich pozycję w kolejce do wprowadzenia danych.

Zespół będzie dążyć do rozsyłania raportów do ośrodków zdrowia w 3 lub 4 regionach PCA każdego tygodnia w tym okresie.

Godziny otwarcia biura będą ustalane dwa razy w tygodniu podczas wdrażania danych, umożliwiając PCA dołączenie i zadawanie wszelkich pytań związanych z danymi.

STYCZEŃ – LUTY 2022: Będzie to kolejny etap analizy danych raportów gotowości na poziomie stanowym i krajowym dla HRSA.

1 marca 2022 r.: Termin składania końcowych raportów stanowych i krajowych do HRSA.

Skontaktuj się z zespołem

Amanda SchiesslDyrektor Projektu/Co-PI, NTTAP, Clinical Workforce Development
[email protected]
(860) 266-8665
Rtat
Siedem Podskal RTAT – reprezentujących siedem obszarów gotowości w organizacji