Co robimy

NASZ MODEL PIELĘGNACJI

Podejście CHC do świadczenia opieki zdrowotnej

Nasza rola i cel są spójne od samego początku: zmienić sposób świadczenia opieki zdrowotnej.

Kiedy zaczęliśmy świadczyć opiekę w 1972 roku, naszym celem było po prostu upewnienie się, że wszyscy, którzy potrzebują opieki zdrowotnej, mają do niej dostęp, niezależnie od możliwości finansowych. Jednak wraz z rozwojem CHC zaczęliśmy zadawać sobie ważniejsze pytanie: „Do czego ludzie potrzebują dostępu?”

Misją CHC jest nie tylko zapewnienie opieki zdrowotnej, ale także upewnienie się, że zapewniana przez nas opieka jest najlepsza, jaka może być i najlepiej odpowiada potrzebom naszych społeczności i pacjentów.

To właśnie rozumiemy, zmieniając sposób świadczenia opieki zdrowotnej. Transformacja oznacza połączenie jakości i dostępu.

W tej pracy nad transformacją istnieją 3 krytyczne ścieżki:

  • Ciągłe dążenie do doskonałości klinicznej
  • Włączenie innowacji i badań do naszej pracy
  • Szkolenie dla pracowników służby zdrowia przygotowujące ich do wyzwań teraz i w przyszłości

Misją CHC jest nie tylko zapewnienie opieki zdrowotnej, ale także upewnienie się, że zapewniana przez nas opieka jest najlepsza, jaka może być.