Badania i innowacje

Przekształcanie wiedzy specjalistycznej w opartą na danych transformację praktyki.

Zawsze się poprawiam

Nie jesteśmy tu tylko po to, by praktykować podstawową opiekę medyczną. Jesteśmy tutaj, aby to poprawić.

Opieka zdrowotna ciągle się zmienia. Nie wystarczy, że dzisiaj zapewnimy naszym pacjentom doskonałą opiekę – jutro musimy dążyć do poprawy naszej opieki.

Dążymy do doskonałości klinicznej. Wierzymy w przekraczanie granic i wykraczanie poza to, czego oczekuje się od kliniki, aby zapewnić opiekę, która jest nie tylko dobra, ale także wspaniała. To doprowadziło nas do założenia Instytutu Weitzmana, pierwszego ośrodka badawczego opartego na społecznościowych ośrodkach zdrowia, oraz do stworzenia zespołu ds. technologii informacyjnej w zakresie zdrowia w CHC. Razem przekształcają dane z naszych klinik w transformację badań, innowacji i praktyki.

Nasze badania

Dzięki prawie 50-letniemu doświadczeniu w dostarczaniu podstawowej opieki zdrowotnej pracownicy CHC są ekspertami w wielu tematach. Nasze zespoły podróżują po całym świecie, aby prezentować swoje badania i projekty na konferencjach, w innych ośrodkach zdrowia oraz ustawodawców stanowych i federalnych. Uczestniczymy również w badaniach i jesteśmy częścią Narodowego Instytutu Zdrowia All of Us inicjatywa.

Listę naszych najnowszych publikacji naukowych można znaleźć tutaj.

Nasze innowacje

Niezależnie od tego, czy chodzi o wypalenie dostawcy, nieprzygotowaną siłę roboczą, czy niebotycznie wysokie ceny za opiekę specjalistyczną, wszystkie nasze programy i produkty stanowią przełomowe i innowacyjne rozwiązania problemów, które mogą wydawać się nie do pokonania.

Innowacje z CHC i Weitzman Institute obejmują Community eConsult Network, rozwiązanie eConsult, które wykorzystuje telezdrowie do poprawy dostępu do specjalistów; Program Rezydencji Pielęgniarek, pierwszy tego typu w kraju; National Institute for Medical Assistant Advancement, niedrogi program szkoleniowy dla magistrów; i więcej.

Ćwicz transformację

CHC od dawna jest liderem transformacji praktyki. Wierzymy, że naszym imperatywem jest poprawa opieki zdrowotnej w całym kraju, a nasza wiedza specjalistyczna jest cennym źródłem informacji dla innych. Uczestniczymy w forum Best Practices, które skupia najlepszych FQHC z całego kraju, aby dzielić się swoimi najlepszymi pomysłami. Zapraszamy ośrodki zdrowia z całego kraju do odwiedzenia i wzięcia udziału w intensywnych szkoleniach poprawy jakości opartych na danych. Nasza krajowa umowa o współpracy w zakresie szkoleń i pomocy technicznej (NCA) z HRSA zapewnia bezpłatne szkolenia setkom ośrodków zdrowia w zakresie rozwoju siły roboczej w klinice.

Jesteśmy dumni, że nie tylko zapewniamy naszym pacjentom doskonałą opiekę, ale także przesuwamy granice świadczenia opieki zdrowotnej. Zawsze planujemy coś nowego, więc miej oko na Co nowego w CHC.

Db0pq9bvaaabfer
Dr Marwan Haddad zeznaje na Kapitolu
Img 8758
Webinaria NCA docierają do ośrodków zdrowia w całym kraju.