Instytut Weitzmana

Poświęcony badaniom i innowacjom w podstawowej opiece zdrowotnej

Przekształcenie świadczenia opieki zdrowotnej

Instytut Weitzmana był pierwszym środowiskowym ośrodkiem badawczym założonym przez FQHC. Z biurami w Middletown, Connecticut; Denver, Colorado; oraz Newport Beach w Kalifornii Instytut Weitzmana inspiruje innowacje poprzez badania, edukację i poprawę jakości, aby zapewnić wszystkim dostęp do skutecznej, wydajnej i sprawiedliwej podstawowej opieki zdrowotnej.

Instytut Weitzmana jest podstawą programów takich jak Weitzman ECHO, Weitzman Learning Academy oraz Community eConsult Network.

70s Jerry Weitzman At Desk
Instytut Weitzmana został nazwany na cześć Gerry'ego Weitzmana, wczesnego mistrza CHC.
Chc Projectsmap Inclusive Rev0319 R5 R032219
Programy Instytutu Weitzmana obejmują całe Stany Zjednoczone