Szkolenie następnej generacji

Wspieranie przyszłych liderów podstawowej opieki zdrowotnej

Przyszli liderzy opieki zdrowotnej już tu są. CHC jest dumnie ważnym ośrodkiem edukacji i szkoleń dla następnego pokolenia. Zapoznaj się z naszymi programami poniżej.

Program pobytu dla pielęgniarek

Pierwszy w Ameryce program szkoleniowy w zakresie rezydencji dla pielęgniarek, wspierający dostawców podstawowej opieki zdrowotnej gotowych do opieki nad pacjentami w warunkach sieci bezpieczeństwa. Obecne ścieżki obejmują Family Nurse Practitioner, Pediatric Nurse Practitioner, Adult-Gerontology Nurse Practitioner i Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner.

Staż podoktorski z psychologii

Zapewnienie kompleksowego szkolenia w zakresie świadczenia opieki psychologicznej populacjom nieubezpieczonym i niedostatecznie opłacanym. Mieszkańcy są uczeni modelu domu medycznego skoncentrowanego na pacjencie i budują swoje umiejętności kliniczne i oceniające pod okiem ekspertów naszych dostawców opieki behawioralnej.

Narodowy Instytut Zaawansowania Asystenta Medycznego

NIMAA zmienia szkolenie asystentów medycznych na miarę XXI wieku. Łączy progresywne techniki uczenia się ze stażem prowadzonym w najwyższej placówce podstawowej opieki zdrowotnej, aby przygotować magistrów do pracy w zintegrowanym, zespołowym ośrodku podstawowej opieki zdrowotnej za ułamek kosztów tradycyjnych kursów szkoleniowych.

Kształcenie i szkolenie międzyzawodowe

CHC gromadzi setki studentów i stażystów w każdym semestrze ze wszystkich dziedzin zdrowia, zarówno klinicznych, jak i nieklinicznych. Uczniowie są dobierani do mentora i otrzymują bieżące informacje zwrotne na temat ich wyników. Współpracowaliśmy z instytutami edukacyjnymi z całego stanu i kraju, aby zapewnić studentom najwyższej jakości doświadczenie.

Psychology Practicum Program

A robust training program where students can practice psychological care to patients across the lifespan under a licensed psychologist. The practicum year gives students a broad clinical experience that includes individual and group therapy, and focused didactic training.

Woman practices suturing
Łączymy praktyczne doświadczenie w klinikach ze środowiskami dydaktycznymi i edukacyjnymi online.
A group of people standing in front of a green wall in a garden wearing white coats.
Nasze programy koncentrują się na modelu opieki zespołowej w środowisku sieci bezpieczeństwa.