Możliwości dla studentów i praktykantów

Szkolenie dla następnej generacji w zakresie złożoności klinicznej i wydajności

Wyjątkowe i niepowtarzalne doświadczenie szkoleniowe

Zaangażowanie w szkolenie nowej generacji pracowników służby zdrowia jest widoczne w stażach edukacyjnych i szkoleniowych oferowanych w całej agencji we wszystkich dyscyplinach, w tym studentów medycyny, stomatologii, zdrowia behawioralnego oraz nieklinicznych studentów opieki zdrowotnej i rezydentów w trakcie szkolenia. W 2019 roku CHC zapewniło wysokiej jakości edukację i szkolenia ponad 400 studentom i 120 mieszkańcom w trakcie szkolenia. Zawarliśmy umowy afiliacyjne z ponad 30 różnymi instytucjami edukacyjnymi, w tym z Yale, UCONN, Fairfield University, Quinnipiac University, Georgetown, Fordham University, University of Hartford oraz instytucjami opieki zdrowotnej, w tym szpitalami Middlesex, St. Francis i Connecticut Children's. Zdolność do zapewnienia instrukcji edukacyjnych i praktycznych szkoleń w naszych klinikach i placówkach szkolnych wynika z wysokiego kalibru i zaangażowania naszych preceptorów CHC. Uczniowie i mieszkańcy w trakcie szkolenia są narażeni na multidyscyplinarne podejście w podstawowej opiece zdrowotnej, która służy populacjom niedocenianym. Praktyki studenckie przewidziane w tym roku obejmowały:

Zdrowie behawioralne 23
Student psychologii dziecka 3
Student MFT 2
MSN PMHNP Student 5
Studentka MSW 10
Studentka psychologii 3
Dentystyczny78
Asystentka Stomatologiczna Student 4
Rezydent dentystyczny DMD 6
Studentka Stomatologii 6
Student higieny RD 62
Medyczny 364
Studentka chiropraktyka 21
Dietetyk 6
Asystent medyczny studenta 10
Student medycyny 73
MSN Adult Gero Student 10
Studentka MSN FNP 43
Studentka MSN PNP 8
Uczeń MSN CNM 15
Studentka BSN 55
Asystent lekarza 1
Główny rezydent pediatryczny 6
Rezydent pediatryczny 76
Rezydent medycyny rodzinnej DO 15
Rezydent medycyny rodzinnej MD 25
Inny 53
Stażysta niekliniczny 16
Badania studentów 37

Uczniowie pracują w ramach zespołowego, międzybranżowego modelu opieki zespołowej. W tym modelu klinicyści behawioralni, dostawcy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki, dentyści i farmaceuci ściśle ze sobą współpracują, dzieląc tę samą elektroniczną kartę zdrowia i często siedzą razem w tej samej kapsule.

Studenci są zanurzeni w opartej na danych, ciągłej poprawie jakości pierwszej linii i otrzymują bieżące informacje zwrotne na temat swoich wyników. CHC poprosi ucznia o stałą informację zwrotną na temat jego doświadczenia w stosunku do jego oczekiwań.

Firma CHC jest uznawana w całym kraju za lidera w branży pod względem jakości opieki, specjalistycznej wiedzy personelu oraz innowacji w zakresie technologii, świadczenia opieki zdrowotnej i poprawy jakości klinicznej.

CHC jest akredytowany przez Komisję Wspólną zgodnie ze standardami zdrowia ambulatoryjnego i behawioralnego i jest uznawany przez NCQA jako Dom Medyczny Poziomu 3 Skoncentrowany na Pacjentach oraz przez Komisję Wspólną jako Dom Medyczny Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Rodzaje programów obejmują:

  • Kręgarz
  • Medycyna rodzinna
  • Pediatria
  • Dietetycy
  • Studenci badań
  • Dentystyczny
  • Zdrowie behawioralne

Jeśli jesteś zainteresowany i nie widzisz swojej dziedziny na liście, skontaktuj się z nami!

Jak uczestniczyć

  • INSTYTUCJE EDUKACYJNE: CHC wymaga formalnej afiliacji z naszymi partnerami akademickimi. Instytucje edukacyjne zainteresowane opracowaniem nowej umowy proszone są o kontakt z Victorią Malvey pod adresem [email protected]
  • STUDENCI/STAŻYŚCI: Studenci, którzy są zainteresowani zdobyciem doświadczenia szkoleniowego/edukacyjnego w CHC, muszą poprosić swoją instytucję edukacyjną o skontaktowanie się z CHC z prośbą
Olympus Digital Camera
Studenci zdobywają praktyczne doświadczenie w warunkach klinicznych.
Olympus Digital Camera
Studenci są w pełni zintegrowani z zespołem CHC.