Programy szkoleniowe dla pielęgniarek w rezydencji

Program szkoleniowy dla pielęgniarek w rezydencji: pierwszy krajowy

Nasz system opieki zdrowotnej stoi w obliczu bezprecedensowego zapotrzebowania na dostawców podstawowej opieki zdrowotnej, którzy są przeszkoleni w zakresie organizowania i świadczenia opieki, która jest terminowa, bezpieczna, skuteczna, przystępna cenowo i kulturowo kompetentna. Pielęgniarki są niezwykle ważnymi świadczeniodawcami podstawowej opieki zdrowotnej, zwłaszcza w środowisku FQHC. Jednak w przeszłości musiały one pełnić rolę w podstawowej opiece zdrowotnej bez korzystania z formalnych podyplomowych programów szkoleniowych w zakresie rezydencji, które wspierałyby przejście od nowej pielęgniarki do dostawcy podstawowej opieki zdrowotnej.

Aby temu zaradzić, w 2007 r. ustanowiliśmy pierwszy w kraju program szkoleniowy dla pielęgniarek rodzinnych w ramach stażu stałego. Od tego czasu rozwinęliśmy się i obejmuje ścieżki dla pielęgniarek zajmujących się psychiatrią psychiatryczną, pielęgniarek zajmujących się gerontologią dorosłych oraz pielęgniarek pediatrycznych.

Chcesz rozpocząć własny program rezydencyjny NP?

Przeczytaj „Kliniczny rozwój siły roboczej: przekształcanie zespołów i szkolenie nowej generacji”.

Kliknij tutaj

Img 0999
Pielęgniarki Practitioner Residents opierają się na swoich umiejętnościach i wykształceniu, aby przygotować ich do pracy w środowisku sieci bezpieczeństwa.