Kim jesteśmy

CHC buduje światowej klasy system podstawowej opieki zdrowotnej

Definiujemy, w jaki sposób pełne spektrum usług opieki zdrowotnej – w tym zdrowia fizycznego i psychicznego – może być świadczone tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Intencją we wszystkim, co robimy, jest poprawa wyników zdrowotnych naszych pacjentów i budowanie zdrowych społeczności.

Nasza misja:

Community Health Center, Inc. (CHCI) buduje światowej klasy organizację podstawowej opieki zdrowotnej, zaangażowaną w specjalne populacje, poprawiając wyniki zdrowotne i budując zdrowsze społeczności poprzez doskonałość kliniczną, badania i innowacje oraz szkolenie następnego pokolenia.

CHCI opiera się na kontroli konsumenckiej i zobowiązuje się do zapewnienia praw człowieka i poszanowania godności ludzkiej; jako taka stara się być głosem i narzędziem zmian społecznych.

Obsługujemy ponad 145 000 pacjentów

Zaczęliśmy w 1972 roku, współzałożyliśmy Marka Masselli, a zasady, które informują i kierują naszymi działaniami, nie uległy zmianie.

W rezultacie firma CHC stała się wiodącym niezależnym dostawcą opieki zdrowotnej typu non-profit w stanie Connecticut, świadcząc kompleksowe usługi podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny, stomatologii i zdrowia behawioralnego ponad 145 000 osób.

Zobowiązany do niedocenianych…

Nasze programy są dostępne dla wszystkich, ale jesteśmy szczególnie zaangażowani w nieubezpieczone, niedoubezpieczone i kluczowe populacje, takie jak pacjenci z HIV/AIDS.

Dla stale rosnącej liczby osób w praktycznie każdym mieście w Connecticut jesteśmy organizacją opieki zdrowotnej, która pracuje nad utrzymaniem zdrowia naszych pacjentów i naszych społeczności.

 

…wykraczając poza tradycyjną opiekę…

CHC stosuje to, co jest powszechnie uważane za przyszły przebieg świadczenia opieki zdrowotnej.

Włączamy profilaktykę i promocję zdrowia, leczenie chorób i zarządzanie chorobami przewlekłymi – często wszystko podczas tej samej wizyty. Korzystając z innowacyjnych modeli świadczenia usług i najnowocześniejszych technologii, CHC wykracza poza tradycyjne usługi zdrowotne, aby zapewnić opiekę w miejscach, w których jest najbardziej potrzebna i wywiera największy wpływ.

 

…i niedroga opieka dla wszystkich

Opłata zmienna jest dostępna dla wszystkich pacjentów Community Health Centre. Nikomu nie odmawia się dostępu do zniżki na opłatę przesuwną. Skontaktuj się z którymkolwiek z naszych pracowników, aby uzyskać pomoc w ubieganiu się o zniżkę na opłatę ślizgową.