Rada Dyrektorów

Nasz Zarząd to grupa oddanych osób, które poświęcają swój czas i energię na zapewnienie organizacji stałego przewodnictwa i przywództwa.

Ponoszą oni ostateczną odpowiedzialność za powiernicze zarządzanie Centrum i zapewnienie, że Centrum wypełnia swoją misję zapewnienia kompleksowej i wysokiej jakości opieki swoim pacjentom.

Większość członków naszej Rady Dyrektorów to pacjenci z CHC, więc ich kierownictwo odzwierciedla interesy, problemy i obawy ludzi w reprezentowanych przez nich powiatach, miastach i społecznościach. Bezpośrednie doświadczenie z naszymi programami jest podstawową zasadą Centrum Zdrowia.

Członkowie zarządu:

  • Gary Reid
  • Terry Danaher
  • Jill Maconi
  • Angela Anthony
  • Rosa Ventura
  • Sandra Micalizzi
  • Mary Guzman
  • Carol Magner Mitchell
  • Les Gordon
  • Rich Ostuw
Na zdjęciu: nasza Rada Dyrektorów 2018
Olympus Digital Camera
Członkowie naszego zarządu i zespołów kierowniczych 2018