Zespół kierowniczy

Talent i różnorodność

Talent, wiedza, zaangażowanie i różnorodność naszego kierownictwa to jeden z naszych największych atutów.

Ich zasady pozwalają nam poruszać się w zawiłościach nowoczesnej opieki zdrowotnej, nie tracąc z oczu powodu naszego istnienia: uczynić opiekę zdrowotną podstawowym prawem dostępnym dla wszystkich.

Założona przez serwis

Od 1972 roku nasi liderzy poświęcają się dostarczaniu naszym społecznościom usług, których im brakuje. Od jednego fotela dentystycznego w Middletown po ponad 200 lokalizacji w całym stanie, ich pasja do obsługi pozostaje silna i ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu.

Ta pasja w połączeniu z dążeniem do innowacji i doskonałości kieruje nasze zespoły do wysokiej jakości usług dla naszych pacjentów.

Community Health Center, Inc. jest podmiotem stowarzyszonym Moses/Weitzman Health System.

Zobacz przywództwo Moses/Weitzman Health System.

Mark Masselli

Founder, President, and CEO

Margaret Flinter, PhD, APRN, c-FNP, FAAN, FAANP

Senior Vice President and Clinical Director

Mark Masselli: Założyciel

Mark Masselli jest prezesem, dyrektorem generalnym i założycielem Community Health Center, Inc., największego dostawcy opieki medycznej, stomatologicznej i behawioralnej dla osób niedocenianych w Connecticut. Masselli, rodowity mieszkaniec Middletown w stanie Connecticut, założył CHC w 1972 roku wraz z grupą aktywistów społecznych. CHC obecnie świadczy zespołowe usługi podstawowej opieki zdrowotnej ponad 150 000 pacjentom w 200 ośrodkach w Connecticut i jest innowatorem w świadczeniu podstawowej opieki zdrowotnej szczególnym populacjom. W szczytowym momencie pandemii COVID-19 CHC został wezwany przez oddział wykonawczy Connecticut do zbudowania i prowadzenia największych w stanie miejsc masowych szczepień. Masselli kierował tym historycznym wysiłkiem, podczas którego CHC podał ponad 500 000 szczepionek. Ponadto CHC zorganizował setki mobilnych klinik szczepień, dostarczając szczepionki bezpośrednio do najbardziej narażonych społeczności. Masselli pełni funkcję przewodniczącego zarządu Narodowy Instytut Zaawansowania Asystenta Medycznego oraz krajowego dostawcy usługi e-Consult ConferMED, jest Przewodniczącym-elektem Zarządu Krajowego Szkolny Sojusz Zdrowia, i jest członkiem Opera Goodspeed Rada Nadzorcza. W 2022 roku został powołany do Grupy Roboczej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Stanu Connecticut. W 2009 roku otrzymał doktorat honoris causa Humane Letters od Wesleyan University za swoją pracę w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Podążać
Facebook
Świergot
LinkedIn

Margaret Flinter: kierownik kliniczny

Margaret Flinter jest starszym wiceprezesem i dyrektorem klinicznym Community Health Center, Inc. i z zawodu jest pielęgniarką rodzinną. Uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie pielęgniarstwa na Uniwersytecie Connecticut, tytuł magistra na Uniwersytecie Yale oraz stopień doktora na Uniwersytecie Connecticut. Była laureatką stypendium pielęgniarki wykonawczej Roberta Wooda Johnsona w latach 2002-2005. W 2021 roku została uhonorowana nagrodą Yale-Jefferson Award za jej niezłomne zaangażowanie w świadczenie usług opieki zdrowotnej dla potrzebujących.

Pierwsza pielęgniarka praktykująca CHC

Po ukończeniu szkolenia podyplomowego na Uniwersytecie Yale, Margaret dołączyła do Community Health Centre w 1980 roku jako stypendystka National Health Service Corps i pierwsza pielęgniarka CHC. Od 1987 roku pełniła zarówno kliniczne, jak i administracyjne funkcje kierownicze w organizacji i założyła Weitzman Center for Innovation in Community Health and Primary Care jako oddział „badań i rozwoju” CHC. Pełni funkcję emerytowanego dyrektora Instytutu Weitzmana. Margaret jest także założycielką pierwszego w Ameryce programu rezydencyjnego dla pielęgniarek, który działa poza Community Health Center. Jest to krajowy model przygotowania pielęgniarki do służby w środowiskach podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto Małgorzata jest Przewodniczącą Rady ds Krajowe Konsorcjum Szkoleń Rezydencji i Stypendiów Pielęgniarek. Pełni również funkcję Powiernika ds  Fundacja ABIM, utworzona przez American Board of Internal Medicine w celu opracowywania i wdrażania projektów wspierających jej misję promowania podstawowych wartości profesjonalizmu medycznego jako siły poprawiającej jakość opieki zdrowotnej.
Podążać
Facebook
Świergot
LinkedIn
Daren Anderson, MD

Chief Quality Officer

Tichianaa Armah, MD

Chief Psychiatry Officer

Daren Anderson, MD

Dr Daren Anderson jest internistą i przez całą swoją karierę pracował w praktyce sieci bezpieczeństwa. Jest wiceprezesem/głównym urzędnikiem ds. jakości w Community Health Center, Inc., dużym, wielooddziałowym lokalnym ośrodku zdrowia zapewniającym podstawową opiekę medyczną ponad 145 000 niedostarczanym pacjentom w całym Connecticut. Dr Anderson jest również prezesem zarządu Community eConsult Network (CeCN).

Dr Anderson przez osiem lat był dyrektorem Instytutu Weitzmana w CHC, ośrodka badawczo-innowacyjnego, którego celem jest poprawa podstawowej opieki zdrowotnej dla niedocenianych populacji. Instytut Weitzmana kieruje szeregiem inicjatyw skoncentrowanych na transformacji praktyki i rozwoju siły roboczej i stworzył proces eConsult, który jest obecnie stosowany w Connecticut oraz w dziesięciu dodatkowych stanach. Ponadto naukowcy z firmy Weitzman są zaangażowani w szereg projektów badawczych skoncentrowanych na dysproporcjach zdrowotnych, telezdrowiu oraz leczeniu bólu i nadużywania opioidów w podstawowej opiece zdrowotnej.

Dr Anderson uzyskał tytuł licencjata w Harvard College, a tytuł medyczny w Columbia University College of Physicians and Surgeons. Odbył staż rezydencyjny w zakresie chorób wewnętrznych w Yale-New Haven Hospital.

Dr Tichianaa Armah, pochodząca z Bronxu w stanie Nowy Jork, ukończyła Swarthmore College z tytułem licencjata z psychologii i uzyskała stopień naukowy na Uniwersytecie Rochester, ojczyźnie biopsychospołecznego modelu opieki zdrowotnej. W ostatnim roku rezydencji w Yale School of Medicine była stypendystką mniejszościową Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pełniąc jednocześnie funkcję głównego rezydenta Kliniki Latynosów w Community Mental Health Center. Dr Armah jest Chief Psychiatry Officer w Community Health Center Inc. Jej celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki psychiatrycznej dla naszych najbardziej narażonych populacjiAby osiągnąć te cele, misja dr Armah jest dwojaka: zaangażowanie społeczności i szkolenie następnego pokolenia w dziedzinie zdrowia psychicznego ze zintegrowanym podejściem w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne we wszystkich społecznościach były ważnym elementem jej pracy od wczesnych lat jej szkolenia. Troska o szczególnie pokrzywdzone społeczności, które są bardziej obciążone chorobami, w tym populacje Afroamerykanów i Latynosów, sprawiła, że stała się jedną z pierwszych organizatorek programu nauczania w Yale School of Medicine Department of Psychiatry's Social Justice and Health Equity. Pozostaje adiunktem na Wydziale Klinicznym. Poczynając od szkoły medycznej, prowadziła warsztaty obejmujące dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne poprzez zbliżającą się zmianę stylu życia, z wykładami, ćwiczeniami i lekcjami gotowania w lokalnym kościele dla członków. Nadal zwraca się do lokalnych społeczności i pacjentów z jej fundamentalną wartością ogólnego dobrego samopoczucia jako klucza do zdrowia psychicznego, mocno wierząc, że same leki rzadko są rozwiązaniem. Często można ją spotkać w szkołach i kościołach, rozmawiając o dziedzinie zdrowia psychicznego, aby zachęcić mniej reprezentowane mniejszości do wejścia na pole. Jej ostatnie wysiłki obejmują również zwiększenie dostępu do psychiatrii poprzez usługi telepsychiatryczne oferowane przez doświadczonych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. 

Niedawno została uhonorowana przez Towarzystwo Psychiatryczne Connecticut nagrodą Rogera Colemana Memorial Award za jej wzorowe oddanie pacjentom i zaangażowanie w wysokiej jakości opiekę.

Mark Masselli: Założyciel

Mark Masselli jest prezesem, dyrektorem generalnym i założycielem Community Health Center, Inc., największego dostawcy opieki medycznej, stomatologicznej i behawioralnej dla osób niedocenianych w Connecticut. Masselli, rodowity mieszkaniec Middletown w stanie Connecticut, założył CHC w 1972 roku wraz z grupą aktywistów społecznych. CHC obecnie świadczy zespołowe usługi podstawowej opieki zdrowotnej ponad 150 000 pacjentom w 200 ośrodkach w Connecticut i jest innowatorem w świadczeniu podstawowej opieki zdrowotnej szczególnym populacjom. W szczytowym momencie pandemii COVID-19 CHC został wezwany przez oddział wykonawczy Connecticut do zbudowania i prowadzenia największych w stanie miejsc masowych szczepień. Masselli kierował tym historycznym wysiłkiem, podczas którego CHC podał ponad 500 000 szczepionek. Ponadto CHC zorganizował setki mobilnych klinik szczepień, dostarczając szczepionki bezpośrednio do najbardziej narażonych społeczności. Masselli pełni funkcję przewodniczącego zarządu Narodowy Instytut Zaawansowania Asystenta Medycznego oraz krajowego dostawcy usługi e-Consult ConferMED, jest Przewodniczącym-elektem Zarządu Krajowego Szkolny Sojusz Zdrowia, i jest członkiem Opera Goodspeed Rada Nadzorcza. W 2022 roku został powołany do Grupy Roboczej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Stanu Connecticut. W 2009 roku otrzymał doktorat honoris causa Humane Letters od Wesleyan University za swoją pracę w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Podążać
Facebook
Świergot
LinkedIn

Margaret Flinter: kierownik kliniczny

Margaret Flinter jest starszym wiceprezesem i dyrektorem klinicznym Community Health Center, Inc. i z zawodu jest pielęgniarką rodzinną. Uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie pielęgniarstwa na Uniwersytecie Connecticut, tytuł magistra na Uniwersytecie Yale oraz stopień doktora na Uniwersytecie Connecticut. Była laureatką stypendium pielęgniarki wykonawczej Roberta Wooda Johnsona w latach 2002-2005. W 2021 roku została uhonorowana nagrodą Yale-Jefferson Award za jej niezłomne zaangażowanie w świadczenie usług opieki zdrowotnej dla potrzebujących.

Pierwsza pielęgniarka praktykująca CHC

Po ukończeniu szkolenia podyplomowego na Uniwersytecie Yale, Margaret dołączyła do Community Health Centre w 1980 roku jako stypendystka National Health Service Corps i pierwsza pielęgniarka CHC. Od 1987 roku pełniła zarówno kliniczne, jak i administracyjne funkcje kierownicze w organizacji i założyła Weitzman Center for Innovation in Community Health and Primary Care jako oddział „badań i rozwoju” CHC. Pełni funkcję emerytowanego dyrektora Instytutu Weitzmana. Margaret jest także założycielką pierwszego w Ameryce programu rezydencyjnego dla pielęgniarek, który działa poza Community Health Center. Jest to krajowy model przygotowania pielęgniarki do służby w środowiskach podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto Małgorzata jest Przewodniczącą Rady ds Krajowe Konsorcjum Szkoleń Rezydencji i Stypendiów Pielęgniarek. Pełni również funkcję Powiernika ds  Fundacja ABIM, utworzona przez American Board of Internal Medicine w celu opracowywania i wdrażania projektów wspierających jej misję promowania podstawowych wartości profesjonalizmu medycznego jako siły poprawiającej jakość opieki zdrowotnej.
Podążać
Facebook
Świergot
LinkedIn

Daren Anderson, MD

Dr Daren Anderson jest internistą i przez całą swoją karierę pracował w praktyce sieci bezpieczeństwa. Jest wiceprezesem/głównym urzędnikiem ds. jakości w Community Health Center, Inc., dużym, wielooddziałowym lokalnym ośrodku zdrowia zapewniającym podstawową opiekę medyczną ponad 145 000 niedostarczanym pacjentom w całym Connecticut. Dr Anderson jest również prezesem zarządu Community eConsult Network (CeCN).

Dr Anderson przez osiem lat był dyrektorem Instytutu Weitzmana w CHC, ośrodka badawczo-innowacyjnego, którego celem jest poprawa podstawowej opieki zdrowotnej dla niedocenianych populacji. Instytut Weitzmana kieruje szeregiem inicjatyw skoncentrowanych na transformacji praktyki i rozwoju siły roboczej i stworzył proces eConsult, który jest obecnie stosowany w Connecticut oraz w dziesięciu dodatkowych stanach. Ponadto naukowcy z firmy Weitzman są zaangażowani w szereg projektów badawczych skoncentrowanych na dysproporcjach zdrowotnych, telezdrowiu oraz leczeniu bólu i nadużywania opioidów w podstawowej opiece zdrowotnej.

Dr Anderson uzyskał tytuł licencjata w Harvard College, a tytuł medyczny w Columbia University College of Physicians and Surgeons. Odbył staż rezydencyjny w zakresie chorób wewnętrznych w Yale-New Haven Hospital.

Dr Tichianaa Armah, pochodząca z Bronxu w stanie Nowy Jork, ukończyła Swarthmore College z tytułem licencjata z psychologii i uzyskała stopień naukowy na Uniwersytecie Rochester, ojczyźnie biopsychospołecznego modelu opieki zdrowotnej. W ostatnim roku rezydencji w Yale School of Medicine była stypendystką mniejszościową Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pełniąc jednocześnie funkcję głównego rezydenta Kliniki Latynosów w Community Mental Health Center. Dr Armah jest Chief Psychiatry Officer w Community Health Center Inc. Jej celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki psychiatrycznej dla naszych najbardziej narażonych populacjiAby osiągnąć te cele, misja dr Armah jest dwojaka: zaangażowanie społeczności i szkolenie następnego pokolenia w dziedzinie zdrowia psychicznego ze zintegrowanym podejściem w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne we wszystkich społecznościach były ważnym elementem jej pracy od wczesnych lat jej szkolenia. Troska o szczególnie pokrzywdzone społeczności, które są bardziej obciążone chorobami, w tym populacje Afroamerykanów i Latynosów, sprawiła, że stała się jedną z pierwszych organizatorek programu nauczania w Yale School of Medicine Department of Psychiatry's Social Justice and Health Equity. Pozostaje adiunktem na Wydziale Klinicznym. Poczynając od szkoły medycznej, prowadziła warsztaty obejmujące dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne poprzez zbliżającą się zmianę stylu życia, z wykładami, ćwiczeniami i lekcjami gotowania w lokalnym kościele dla członków. Nadal zwraca się do lokalnych społeczności i pacjentów z jej fundamentalną wartością ogólnego dobrego samopoczucia jako klucza do zdrowia psychicznego, mocno wierząc, że same leki rzadko są rozwiązaniem. Często można ją spotkać w szkołach i kościołach, rozmawiając o dziedzinie zdrowia psychicznego, aby zachęcić mniej reprezentowane mniejszości do wejścia na pole. Jej ostatnie wysiłki obejmują również zwiększenie dostępu do psychiatrii poprzez usługi telepsychiatryczne oferowane przez doświadczonych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. 

Niedawno została uhonorowana przez Towarzystwo Psychiatryczne Connecticut nagrodą Rogera Colemana Memorial Award za jej wzorowe oddanie pacjentom i zaangażowanie w wysokiej jakości opiekę.

Mary Blankson, DNP, APRN, FNP-C, FAAN

Chief Nursing Officer

Ho-Choong Chang, MD

Chief of Pediatrics

Mary Blankson, DNP, APRN, FNP-C, FAAN

Mary Blankson DNP, APRN, FNP-C, FAAN jest dyrektorem ds. pielęgniarstwa (CNO) w Community Health Center, Inc., nadzorującym różne usługi pielęgniarskie w sieci CHC, w tym opiekę podstawową, opiekę zdrowotną dla bezdomnych i opiekę zdrowotną w szkołach usługi. Jako CNO dba o jakość i rozwój usług pielęgniarskich, rozwój polityki pielęgniarskiej oraz ustawiczne kształcenie pielęgniarek. Mary współpracuje również nad zapewnieniem zgodności Komisji Wspólnej i Domu Medycznego Skoncentrowanego na Pacjentach w całym CHC.

Opierając się na swojej służbie w różnych organizacjach misyjnych, Mary nadal rozwijała swoją pasję do zaspokajania potrzeb zaniedbanych, zdobywając MSN na Uniwersytecie Yale w 2005 r. Mary dołączyła do CHC jako praktykująca pielęgniarka rodzinna wkrótce po ukończeniu studiów. Podczas pracy w CHC Mary pełniła funkcję On-Site Medical Director w New London County Sites, wiceprezesa personelu medycznego, przewodniczącej Komitetu ds. Farmacji i Terapeutyki oraz pełniła funkcję preceptora programu pobytu pielęgniarek w CHC . Ukończyła edukację w zakresie DNP na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w 2015 roku, skupiając się na „Zwiększeniu identyfikacji i skierowań do leczenia osób z wirusowym zapaleniem wątroby typu C (HCV) w podstawowej opiece zdrowotnej za pośrednictwem pulpitów klinicznych”. Mary jest certyfikowana i posiada członkostwo zawodowe w American Association of Nurse Practitioners. W dalszym ciągu wspiera różne projekty poprawy jakości w całej agencji, aby zwiększyć widoczność wkładu pielęgniarek w Medical Home. W 2017 roku dr Blankson została odznaczona tytułem doktora honoris causa w dziedzinie humanitarnych listów przez Szkołę Pielęgniarstwa Uniwersytetu Quinnipiac za jej wkład w pielęgniarstwo i pomoc w zaspokojeniu potrzeb opieki zdrowotnej osób niedocenianych.

Ho-Choong Chang, MD

Dr Ho-Choong Chang jest szefem pediatrii Community Health Center, Inc., największego federalnego ośrodka zdrowia w stanie, zapewniającego opiekę ponad 145 000 niedostatecznie obsłużonym pacjentom, z czego około jedna trzecia to dzieci. W tej roli dr Chang nadzoruje dostarczanie wysokiej jakości, opartej na dowodach opieki zdrowotnej naszej populacji pediatrycznej. Kładąc nacisk na zintegrowaną opiekę zespołową, dr Chang ściśle współpracuje z Naczelnym Lekarzem i Szefami Zdrowia Behawioralnego, Stomatologii i Pielęgniarstwa w celu koordynowania interdyscyplinarnej opieki pediatrycznej. Dr Chang pełni również funkcję On Site Medical Director w Connecticut Pediatrics @ CHC w Hartford, a także jako preceptor kliniczny w naszym pediatrycznym programie rezydencyjnym APRN.

Dr Chang ukończył studia licencjackie z psychobiologii w Yale College. Przed wstąpieniem do szkoły medycznej dr Chang służył w pierwszym korpusie Teach For America i uczył przedmiotów ścisłych ośmioklasistów na Brooklynie w stanie Nowy Jork, gdzie w pierwszym roku otrzymał nagrodę Nauczyciela Roku. Uzyskał dyplom lekarza w Szkole Medycznej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa i ukończył rezydenturę z zakresu pediatrii na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Szpitalu Dziecięcym w Seattle. Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, dr Chang opiekował się dziećmi na wielu stanowiskach, w tym szpitalnikiem dziecięcym, lekarzem pilnej opieki i dostawcą podstawowej opieki zdrowotnej. Został wybrany Top Doctors in Pediatrics magazynu Philadelphia w 2018 i 2019 roku. Został również wybrany Inside New Jersey Magazine, Top Doctors for Children's Health w latach 2015-2018.

Veena Channamsetty, MD

Chief Medical Officer

Marwan Haddad, MD

Medical Director, Center for Key Populations

Veena Channamsetty, MD

Dr Veena Channamsetty jest dyrektorem medycznym Community Health Center, Inc. Na tym stanowisku odpowiada za przywództwo kliniczne dużej liczby personelu medycznego i opiekunów największego Federalnie Kwalifikowanego Centrum Zdrowia w Connecticut. Odpowiada za dostarczanie opartych na dowodach standardów medycznych, rekrutację i utrzymanie personelu medycznego oraz sprawy dostawców. Dr Channamsetty nadzoruje szkolenia kliniczne i niekliniczne, orientację i onboarding dla wszystkich nowych dostawców usług medycznych z zakresu CHC. Mając wizję stabilnego i solidnego personelu medycznego, dr Channamsetty koordynuje opiekę kliniczną z zainteresowaniami zawodowymi usługodawców, promując ich dobre samopoczucie i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, nadzorując sprawy kliniczne i niekliniczne lekarzy, APRN i asystentów lekarskich. Dr Channamsetty jest przewodniczącym personelu medycznego i przewodniczącym Komitetu Poprawy Jakości Medycznej. Jest preceptorem klinicznym na rezydencji APRN. Dr Channamsetty ściśle współpracuje z dyrektorami ds. zdrowia behawioralnego, stomatologii i pielęgniarstwa, aby promować opiekę międzybranżową i zespołową. Jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności Komisji Wspólnej i Domów Medycznych Skoncentrowanych na Pacjentach w całym CHC.

Marwan Haddad, MD

Marwan Haddad jest dyrektorem medycznym Centrum Populacji Kluczowych. Dołączył do Community Health Center, Inc. w lipcu 2006 roku. Uzyskał tytuł Bachelor of Arts na Harvard College oraz tytuł medyczny na McGill University. Ukończył rezydenturę z medycyny rodzinnej na Uniwersytecie w Toronto i uzyskał tytuł magistra zdrowia publicznego na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa. Posiada certyfikat zarządu medycyny rodzinnej. Posiada certyfikat Amerykańskiej Akademii Medycyny HIV jako specjalista ds. HIV. Był także laureatem nagrody Primary Care Leadership Award 2011 przyznawanej przez Connecticut Center for Primary Care. Dr Haddad jest adiunktem klinicznym medycyny rodzinnej na Uniwersytecie Quinnipiac. Od stycznia 2012 r. dr Haddad kieruje programem CHC Project ECHO dotyczącym HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu C i buprenorfiny, które rozszerzają integrację tych programów nie tylko w ramach CHC, ale także w całym kraju. Ten model opieki wykorzystuje nauczanie dydaktyczne i oparte na przypadkach za pośrednictwem wideokonferencji z lekarzami, oferując ciągłe wsparcie, konsultacje i wskazówki, aby pomóc w zapewnieniu opieki populacjom zakażonym HIV, wirusowym zapaleniem wątroby typu C i opioidami. W 2021 r. dr Haddad został przewodniczącym Stowarzyszenia Medycyny HIV.

Ponadto dr Haddad nauczał i wykładał na stanowych i krajowych konferencjach na temat HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu C, leczenia wspomaganego lekami i zarządzania używaniem substancji psychoaktywnych oraz opieki zintegrowanej. Opublikował badania na temat integracji leczenia wspomaganego lekami, takiego jak buprenorfina, w środowiskowych ośrodkach zdrowia, badając zarówno używanie substancji, jak i wyniki podstawowej opieki zdrowotnej.

Mary Blankson, DNP, APRN, FNP-C, FAAN

Mary Blankson DNP, APRN, FNP-C, FAAN jest dyrektorem ds. pielęgniarstwa (CNO) w Community Health Center, Inc., nadzorującym różne usługi pielęgniarskie w sieci CHC, w tym opiekę podstawową, opiekę zdrowotną dla bezdomnych i opiekę zdrowotną w szkołach usługi. Jako CNO dba o jakość i rozwój usług pielęgniarskich, rozwój polityki pielęgniarskiej oraz ustawiczne kształcenie pielęgniarek. Mary współpracuje również nad zapewnieniem zgodności Komisji Wspólnej i Domu Medycznego Skoncentrowanego na Pacjentach w całym CHC.

Opierając się na swojej służbie w różnych organizacjach misyjnych, Mary nadal rozwijała swoją pasję do zaspokajania potrzeb zaniedbanych, zdobywając MSN na Uniwersytecie Yale w 2005 r. Mary dołączyła do CHC jako praktykująca pielęgniarka rodzinna wkrótce po ukończeniu studiów. Podczas pracy w CHC Mary pełniła funkcję On-Site Medical Director w New London County Sites, wiceprezesa personelu medycznego, przewodniczącej Komitetu ds. Farmacji i Terapeutyki oraz pełniła funkcję preceptora programu pobytu pielęgniarek w CHC . Ukończyła edukację w zakresie DNP na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w 2015 roku, skupiając się na „Zwiększeniu identyfikacji i skierowań do leczenia osób z wirusowym zapaleniem wątroby typu C (HCV) w podstawowej opiece zdrowotnej za pośrednictwem pulpitów klinicznych”. Mary jest certyfikowana i posiada członkostwo zawodowe w American Association of Nurse Practitioners. W dalszym ciągu wspiera różne projekty poprawy jakości w całej agencji, aby zwiększyć widoczność wkładu pielęgniarek w Medical Home. W 2017 roku dr Blankson została odznaczona tytułem doktora honoris causa w dziedzinie humanitarnych listów przez Szkołę Pielęgniarstwa Uniwersytetu Quinnipiac za jej wkład w pielęgniarstwo i pomoc w zaspokojeniu potrzeb opieki zdrowotnej osób niedocenianych.

Ho-Choong Chang, MD

Dr Ho-Choong Chang jest szefem pediatrii Community Health Center, Inc., największego federalnego ośrodka zdrowia w stanie, zapewniającego opiekę ponad 145 000 niedostatecznie obsłużonym pacjentom, z czego około jedna trzecia to dzieci. W tej roli dr Chang nadzoruje dostarczanie wysokiej jakości, opartej na dowodach opieki zdrowotnej naszej populacji pediatrycznej. Kładąc nacisk na zintegrowaną opiekę zespołową, dr Chang ściśle współpracuje z Naczelnym Lekarzem i Szefami Zdrowia Behawioralnego, Stomatologii i Pielęgniarstwa w celu koordynowania interdyscyplinarnej opieki pediatrycznej. Dr Chang pełni również funkcję On Site Medical Director w Connecticut Pediatrics @ CHC w Hartford, a także jako preceptor kliniczny w naszym pediatrycznym programie rezydencyjnym APRN.

Dr Chang ukończył studia licencjackie z psychobiologii w Yale College. Przed wstąpieniem do szkoły medycznej dr Chang służył w pierwszym korpusie Teach For America i uczył przedmiotów ścisłych ośmioklasistów na Brooklynie w stanie Nowy Jork, gdzie w pierwszym roku otrzymał nagrodę Nauczyciela Roku. Uzyskał dyplom lekarza w Szkole Medycznej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa i ukończył rezydenturę z zakresu pediatrii na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Szpitalu Dziecięcym w Seattle. Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, dr Chang opiekował się dziećmi na wielu stanowiskach, w tym szpitalnikiem dziecięcym, lekarzem pilnej opieki i dostawcą podstawowej opieki zdrowotnej. Został wybrany Top Doctors in Pediatrics magazynu Philadelphia w 2018 i 2019 roku. Został również wybrany Inside New Jersey Magazine, Top Doctors for Children's Health w latach 2015-2018.

Veena Channamsetty, MD

Dr Veena Channamsetty jest dyrektorem medycznym Community Health Center, Inc. Na tym stanowisku odpowiada za przywództwo kliniczne dużej liczby personelu medycznego i opiekunów największego Federalnie Kwalifikowanego Centrum Zdrowia w Connecticut. Odpowiada za dostarczanie opartych na dowodach standardów medycznych, rekrutację i utrzymanie personelu medycznego oraz sprawy dostawców. Dr Channamsetty nadzoruje szkolenia kliniczne i niekliniczne, orientację i onboarding dla wszystkich nowych dostawców usług medycznych z zakresu CHC. Mając wizję stabilnego i solidnego personelu medycznego, dr Channamsetty koordynuje opiekę kliniczną z zainteresowaniami zawodowymi usługodawców, promując ich dobre samopoczucie i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, nadzorując sprawy kliniczne i niekliniczne lekarzy, APRN i asystentów lekarskich. Dr Channamsetty jest przewodniczącym personelu medycznego i przewodniczącym Komitetu Poprawy Jakości Medycznej. Jest preceptorem klinicznym na rezydencji APRN. Dr Channamsetty ściśle współpracuje z dyrektorami ds. zdrowia behawioralnego, stomatologii i pielęgniarstwa, aby promować opiekę międzybranżową i zespołową. Jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności Komisji Wspólnej i Domów Medycznych Skoncentrowanych na Pacjentach w całym CHC.

Marwan Haddad, MD

Marwan Haddad jest dyrektorem medycznym Centrum Populacji Kluczowych. Dołączył do Community Health Center, Inc. w lipcu 2006 roku. Uzyskał tytuł Bachelor of Arts na Harvard College oraz tytuł medyczny na McGill University. Ukończył rezydenturę z medycyny rodzinnej na Uniwersytecie w Toronto i uzyskał tytuł magistra zdrowia publicznego na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa. Posiada certyfikat zarządu medycyny rodzinnej. Posiada certyfikat Amerykańskiej Akademii Medycyny HIV jako specjalista ds. HIV. Był także laureatem nagrody Primary Care Leadership Award 2011 przyznawanej przez Connecticut Center for Primary Care. Dr Haddad jest adiunktem klinicznym medycyny rodzinnej na Uniwersytecie Quinnipiac. Od stycznia 2012 r. dr Haddad kieruje programem CHC Project ECHO dotyczącym HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu C i buprenorfiny, które rozszerzają integrację tych programów nie tylko w ramach CHC, ale także w całym kraju. Ten model opieki wykorzystuje nauczanie dydaktyczne i oparte na przypadkach za pośrednictwem wideokonferencji z lekarzami, oferując ciągłe wsparcie, konsultacje i wskazówki, aby pomóc w zapewnieniu opieki populacjom zakażonym HIV, wirusowym zapaleniem wątroby typu C i opioidami. W 2021 r. dr Haddad został przewodniczącym Stowarzyszenia Medycyny HIV.

Ponadto dr Haddad nauczał i wykładał na stanowych i krajowych konferencjach na temat HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu C, leczenia wspomaganego lekami i zarządzania używaniem substancji psychoaktywnych oraz opieki zintegrowanej. Opublikował badania na temat integracji leczenia wspomaganego lekami, takiego jak buprenorfina, w środowiskowych ośrodkach zdrowia, badając zarówno używanie substancji, jak i wyniki podstawowej opieki zdrowotnej.

Kathleen (Kasey) Harding

Director, Center for Key Populations

Yvette Highsmith-Francis, MM

Vice President, Eastern Region

Kathleen (Kasey) Harding

Pani Harding rozpoczęła karierę w CHC jako Dyrektor Programu Ryan White. Od tego czasu przejęła administracyjną i programową odpowiedzialność za programy opieki zdrowotnej dla bezdomnych (WYA), wirusowe zapalenie wątroby typu C i TEACH-BMT. Była odpowiedzialna za rozwój i wdrażanie programów zapobiegania HIV i PrEP CHC, świadcząc usługi opieki zdrowotnej dla zagrożonych populacji.

Yvette Highsmith-Francis, MM

Yvette jest wiceprezesem Regionu Wschodniego Community Health Center, Inc. Yvette współpracuje z CHCI od 28 lat na różnych stanowiskach. W swojej obecnej roli nadzoruje osiem z czternastu lokalizacji CHCI w New Britain, Enfield, Hartford, Middletown, Clinton, Old Saybrook, New London i Groton, a także usługi School Based Health w całym stanie.

Yvette odegrała kluczową rolę w otwarciu placówek CHCI w Enfield, Waterbury i Bristolu. We wczesnych fazach swojej kariery Yvette pracowała bezpośrednio z niezliczonymi osobami i rodzinami, zapewniając wsparcie w zakresie społecznych uwarunkowań zdrowia i poprawy jakości życia osób, z którymi pracowała.

Zaangażowany w eliminację rasowych/etnicznych różnic w opiece zdrowotnej; Yvette dokłada wszelkich starań, aby najsłabsi mieszkańcy społeczności nadal mieli dostęp do wysokiej jakości usług medycznych, dentystycznych, zdrowia psychicznego i szkolnych oraz by usługi te były świadczone z godnością i szacunkiem. Yvette jest aktywnie zaangażowana w społeczności, którym służy, a także w życiu osobistym angażuje się w służbę publiczną i obywatelską. Yvette obecnie nadzoruje Społecznościowe Komitety Doradcze i jest współprzewodniczącą Komitetu Nadzorczego PCMH+.

Yvette jest absolwentką programu UCLA/Johnson & Johnson Health Care Executive oraz programu Health Leadership Fellows 2009 prowadzonego przez Connecticut Health Foundation.

Yvette była stypendystką Martina Luthera Kinga na Uniwersytecie Long Island i uzyskała tytuł magistra zarządzania w Cambridge College. Otrzymała uznanie na poziomie lokalnym, stanowym i krajowym za pracę z osobami żyjącymi z HIV i AIDS. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień za swoją pracę w CHCI oraz w całej społeczności.

Jane E. Hylan, MPH

Director of School-Based Services

R. Timothy Kearney, PhD

Chief Behavioral Health Officer

Jane E. Hylan, MPH

Zarządzając ponad 170 programami w całym stanie, Jane cieszy się z możliwości nadzorowania programów i personelu, które zapewniają pozbawioną barier, kompleksową podstawową, dentystyczną i behawioralną opiekę zdrowotną uczniom w różnych społecznościach Connecticut.
Hylan rozpoczęła swoją karierę w branży usług dla ludzi. Przez ponad 20 lat pełniła funkcję członka zespołu administracyjnego agencji wspierającej osoby z niepełnosprawnością rozwojową i fizyczną. Po ukończeniu studiów magisterskich Jane pełniła funkcję dyrektora stacjonarnego w ośrodku leczenia emocjonalnie zaburzonych nastolatków i uczyła uczniów gimnazjów zagrożonych niepowodzeniem.

Hylan uzyskał tytuł licencjata psychologii w Salem State College w Salem w stanie Massachusetts oraz tytuł magistra zdrowia publicznego na Uniwersytecie Stanowym Southern Connecticut. Jest Certyfikowanym Specjalistą ds. Edukacji Zdrowotnej.

dr Timothy Kearney

Dr Kearney uzyskał tytuł licencjata z połączonym kierunkiem psychologii i literatury hiszpańskiej na Uniwersytecie Yale i kontynuował pracę podyplomową w Fuller Theological Seminary, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii na Graduate School of Theology oraz doktorat. (Psychologia Kliniczna) z Podyplomowej Szkoły Psychologii. Ukończył również podyplomowy program szkoleniowy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Behawioralnej na University of Massachusetts Medical School w Worcester. Jest licencjonowanym psychologiem w Connecticut.

Dołączył do personelu behawioralnego ośrodka zdrowia środowiskowego w 1998 roku. Jest autorem Opieki nad dziećmi wykorzystywanymi seksualnie: Podręcznik dla rodzin i kościołów (Intervarsity Press, 2001). Oprócz administracyjnego i klinicznego kierownictwa programów zdrowia behawioralnego w CHC, dr Kearney nadzoruje i szkoli rezydentów psychologii z tytułem doktora, współprowadzi grupy psychoterapeutyczne ze studentami i młodszym personelem, aby szkolić ich w zakresie terapii grupowej dzieci i zapewnia bezpośredniego klienta opieki z naciskiem klinicznym na zapewnienie opieki dzieciom i nastolatkom oraz ich rodzinom, zwłaszcza tym dotkniętym chorobą, urazem i nadużyciami.

Kathleen (Kasey) Harding

Pani Harding rozpoczęła karierę w CHC jako Dyrektor Programu Ryan White. Od tego czasu przejęła administracyjną i programową odpowiedzialność za programy opieki zdrowotnej dla bezdomnych (WYA), wirusowe zapalenie wątroby typu C i TEACH-BMT. Była odpowiedzialna za rozwój i wdrażanie programów zapobiegania HIV i PrEP CHC, świadcząc usługi opieki zdrowotnej dla zagrożonych populacji.

Yvette Highsmith-Francis, MM

Yvette jest wiceprezesem Regionu Wschodniego Community Health Center, Inc. Yvette współpracuje z CHCI od 28 lat na różnych stanowiskach. W swojej obecnej roli nadzoruje osiem z czternastu lokalizacji CHCI w New Britain, Enfield, Hartford, Middletown, Clinton, Old Saybrook, New London i Groton, a także usługi School Based Health w całym stanie.

Yvette odegrała kluczową rolę w otwarciu placówek CHCI w Enfield, Waterbury i Bristolu. We wczesnych fazach swojej kariery Yvette pracowała bezpośrednio z niezliczonymi osobami i rodzinami, zapewniając wsparcie w zakresie społecznych uwarunkowań zdrowia i poprawy jakości życia osób, z którymi pracowała.

Zaangażowany w eliminację rasowych/etnicznych różnic w opiece zdrowotnej; Yvette dokłada wszelkich starań, aby najsłabsi mieszkańcy społeczności nadal mieli dostęp do wysokiej jakości usług medycznych, dentystycznych, zdrowia psychicznego i szkolnych oraz by usługi te były świadczone z godnością i szacunkiem. Yvette jest aktywnie zaangażowana w społeczności, którym służy, a także w życiu osobistym angażuje się w służbę publiczną i obywatelską. Yvette obecnie nadzoruje Społecznościowe Komitety Doradcze i jest współprzewodniczącą Komitetu Nadzorczego PCMH+.

Yvette jest absolwentką programu UCLA/Johnson & Johnson Health Care Executive oraz programu Health Leadership Fellows 2009 prowadzonego przez Connecticut Health Foundation.

Yvette była stypendystką Martina Luthera Kinga na Uniwersytecie Long Island i uzyskała tytuł magistra zarządzania w Cambridge College. Otrzymała uznanie na poziomie lokalnym, stanowym i krajowym za pracę z osobami żyjącymi z HIV i AIDS. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień za swoją pracę w CHCI oraz w całej społeczności.

Jane E. Hylan, MPH

Zarządzając ponad 170 programami w całym stanie, Jane cieszy się z możliwości nadzorowania programów i personelu, które zapewniają pozbawioną barier, kompleksową podstawową, dentystyczną i behawioralną opiekę zdrowotną uczniom w różnych społecznościach Connecticut.
Hylan rozpoczęła swoją karierę w branży usług dla ludzi. Przez ponad 20 lat pełniła funkcję członka zespołu administracyjnego agencji wspierającej osoby z niepełnosprawnością rozwojową i fizyczną. Po ukończeniu studiów magisterskich Jane pełniła funkcję dyrektora stacjonarnego w ośrodku leczenia emocjonalnie zaburzonych nastolatków i uczyła uczniów gimnazjów zagrożonych niepowodzeniem.

Hylan uzyskał tytuł licencjata psychologii w Salem State College w Salem w stanie Massachusetts oraz tytuł magistra zdrowia publicznego na Uniwersytecie Stanowym Southern Connecticut. Jest Certyfikowanym Specjalistą ds. Edukacji Zdrowotnej.

dr Timothy Kearney

Dr Kearney uzyskał tytuł licencjata z połączonym kierunkiem psychologii i literatury hiszpańskiej na Uniwersytecie Yale i kontynuował pracę podyplomową w Fuller Theological Seminary, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii na Graduate School of Theology oraz doktorat. (Psychologia Kliniczna) z Podyplomowej Szkoły Psychologii. Ukończył również podyplomowy program szkoleniowy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Behawioralnej na University of Massachusetts Medical School w Worcester. Jest licencjonowanym psychologiem w Connecticut.

Dołączył do personelu behawioralnego ośrodka zdrowia środowiskowego w 1998 roku. Jest autorem Opieki nad dziećmi wykorzystywanymi seksualnie: Podręcznik dla rodzin i kościołów (Intervarsity Press, 2001). Oprócz administracyjnego i klinicznego kierownictwa programów zdrowia behawioralnego w CHC, dr Kearney nadzoruje i szkoli rezydentów psychologii z tytułem doktora, współprowadzi grupy psychoterapeutyczne ze studentami i młodszym personelem, aby szkolić ich w zakresie terapii grupowej dzieci i zapewnia bezpośredniego klienta opieki z naciskiem klinicznym na zapewnienie opieki dzieciom i nastolatkom oraz ich rodzinom, zwłaszcza tym dotkniętym chorobą, urazem i nadużyciami.

Michael Posocco

Director of Facilities

Michael S. Rohde, MHSA

Director of Community Relations

Michael Posocco

Mike był dyrektorem placówek w Lawrence & Memorial Hospital oraz Westerly Hospital w ramach systemu opieki zdrowotnej Yale-New Haven. Tam zarządzał 48-osobowym personelem i kierował wszystkimi aspektami planowania, eksploatacji i zgodności obiektów oraz zapewniał nadzór nad usługami użyteczności publicznej, inżynieryjnymi i bezpieczeństwa. Jego koledzy z YNHH zauważyli, że jest zorientowanym na cel budowniczym zespołu.

Mike pracował również jako dyrektor ds. obiektów i inżynierii w szpitalu St. Mary's w Waterbury i zajmował to samo stanowisko w Johnson Memorial Medical Center w Stafford Springs. W Johnson Memorial awansował na dyrektora na podstawie jego przywództwa, które zareagowało na awarię generatora i ewakuację pacjentów podczas huraganu Irene w 2011 roku.

Michael S. Rohde, MHSA

Michael Rohde dołączył do Community Health Center, Inc. w 2011 roku po odbyciu 40 lat na kierowniczych stanowiskach w agencjach non-profit obsługujących dzieci i rodziny. Rolą Mike'a w CHC jest współdziałanie z dostawcami usług społecznych w celu poprawy dostępu opieki zdrowotnej do zasobów społeczności, pomoc w wydarzeniach i działaniach związanych z CHC, pomoc w tworzeniu solidnych rad doradczych w miejscu oraz pomoc w rozwoju usług.

Przywództwo Mike'a Rohde'a w dziedzinie opieki nad dziećmi obejmowało kadencje jako prezes Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi w Connecticut; Przewodniczący Stowarzyszenia Organizacji Non-Profit w Connecticut; Przewodniczący Connecticut Association of Human Services i wiceprzewodniczący Connecticut Commission on Children. Jako przywódca społeczności, Rohde był liderem Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego Relay for Life; Meriden Portorykański Festiwal; Śniadanie stypendialne dr. Martina Luthera Kinga, Meriden Black Expo; Ukończenie projektu i targ Meriden Farmers Market.

W 1989 roku Rohde został wybrany do Rady Miejskiej Meriden, która służyła przez 18 lat, zanim został wybrany na trzy kadencje jako burmistrz Meriden. Mike odegrał kluczową rolę w Projekcie Kontroli Powodzi, przebudowie śródmieścia i ustanowieniu Szlaków Liniowych.

Rohde uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii i psychologii w St. John Fisher College oraz tytuł magistra administracji usług społecznych na Uniwersytecie Antioch.

Mette Smith, MS, LSSBB, CPHQ

Vice President of Practice Administration

Amy Taylor, MS

Vice President, Western Region

Mette Smith jest wiceprezesem ds. zarządzania praktyką w Community Health Center. W tej roli jest odpowiedzialna za wszystkie aspekty działalności praktyki wspierające misję strategiczną, w tym doskonałość w świadczeniu usług, doświadczenie pacjenta i dostęp. Mette kieruje wielofunkcyjnymi zespołami, aby poprawić wydajność praktyk we wszystkich lokalizacjach ośrodków zdrowia CHC.

Mette posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze systemów opieki zdrowotnej, doskonaleniu procesów, zarządzaniu projektami, szkoleniach, obsłudze pracodawców, jakości i przejęciach. Przed dołączeniem do CHC, Mette była dyrektorem ds. doskonalenia procesów i operacji w PhysicianOne Urgent Care, gdzie była odpowiedzialna za integrację i zarządzanie partnerstwami PhysicianOne z Yale New Haven Health System i Tufts Medical Center. Prowadziła również akwizycję 7 nowych lokalizacji. Przed dołączeniem do PhysicianOne, Mette była trenerem doskonalenia procesów w ProHealth Physicians, gdzie tworzyła i dostarczała przepływy pracy, które zaowocowały wysoką jakością, wydajną, skoncentrowaną na pacjencie i rodziną opieką.

Kieruje się silną filozofią osiągania pozytywnych wyników poprzez krytyczne myślenie, współpracę w zespole i rozwój pracowników.

Mette uzyskała tytuł magistra zarządzania, strategii i przywództwa na Michigan State University oraz ukończyła z wyróżnieniem Albertus Magnus College z wyróżnieniem, uzyskując dyplom z zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada Certyfikat Lean Six Sigma Black Belt.

Amy Taylor, MS

Amy Taylor jest wiceprezesem Regionu Zachodniego Community Health Center, Inc., który obejmuje mobilne, szkolne i stacjonarne placówki w Stamford, Norwalk, Danbury, Meriden, Bristolu i Waterbury. Amy dołączyła do CHC w 2011 roku ze względu na jej wiarę w promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi, w tym tych zazwyczaj marginalizowanych i pozbawionych praw do opieki zdrowotnej. W CHC Amy aktywnie uczestniczy w codziennych działaniach gabinetów, koncentrując się na ulepszaniu przepływów pracy i procesów w celu poprawy doświadczenia pacjentów i poprawy wyników zdrowotnych. Amy pełni również funkcję zastępcy kierownika ds. programu badawczego All of Us Research Program, który jest inicjatywą National Institutes for Health, której celem jest przyspieszenie badań nad zdrowiem poprzez zbieranie wielu punktów danych od miliona osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, tworząc największy w historii zasób danych dotyczących zdrowia .   

Uznając, że społeczne determinanty zdrowia odgrywają znaczącą rolę w dobrym samopoczuciu społeczności, Amy współpracuje z wieloma lokalnymi i regionalnymi stowarzyszeniami, których celem jest poprawa warunków społecznych i ekonomicznych miast w Regionie Zachodnim. Przewodzi Community Advisory Councils w każdym miejscu w regionie i jest współprzewodniczącą Komitetu Nadzorczego Inicjatywy PCMH+ w CHCI. Amy ukończyła Bowdoin College jako stypendysta James Bowdoin i Phi Beta Kappa oraz uzyskała tytuł magistra w zakresie przywództwa organizacyjnego na Uniwersytecie w Denver. Jest stypendystką George Washington University Geiger Gibson Capstone Fellow i trenerem Microsystems przeszkolonym w Dartmouth.

Michael Posocco

Mike był dyrektorem placówek w Lawrence & Memorial Hospital oraz Westerly Hospital w ramach systemu opieki zdrowotnej Yale-New Haven. Tam zarządzał 48-osobowym personelem i kierował wszystkimi aspektami planowania, eksploatacji i zgodności obiektów oraz zapewniał nadzór nad usługami użyteczności publicznej, inżynieryjnymi i bezpieczeństwa. Jego koledzy z YNHH zauważyli, że jest zorientowanym na cel budowniczym zespołu.

Mike pracował również jako dyrektor ds. obiektów i inżynierii w szpitalu St. Mary's w Waterbury i zajmował to samo stanowisko w Johnson Memorial Medical Center w Stafford Springs. W Johnson Memorial awansował na dyrektora na podstawie jego przywództwa, które zareagowało na awarię generatora i ewakuację pacjentów podczas huraganu Irene w 2011 roku.

Michael S. Rohde, MHSA

Michael Rohde dołączył do Community Health Center, Inc. w 2011 roku po odbyciu 40 lat na kierowniczych stanowiskach w agencjach non-profit obsługujących dzieci i rodziny. Rolą Mike'a w CHC jest współdziałanie z dostawcami usług społecznych w celu poprawy dostępu opieki zdrowotnej do zasobów społeczności, pomoc w wydarzeniach i działaniach związanych z CHC, pomoc w tworzeniu solidnych rad doradczych w miejscu oraz pomoc w rozwoju usług.

Przywództwo Mike'a Rohde'a w dziedzinie opieki nad dziećmi obejmowało kadencje jako prezes Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi w Connecticut; Przewodniczący Stowarzyszenia Organizacji Non-Profit w Connecticut; Przewodniczący Connecticut Association of Human Services i wiceprzewodniczący Connecticut Commission on Children. Jako przywódca społeczności, Rohde był liderem Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego Relay for Life; Meriden Portorykański Festiwal; Śniadanie stypendialne dr. Martina Luthera Kinga, Meriden Black Expo; Ukończenie projektu i targ Meriden Farmers Market.

W 1989 roku Rohde został wybrany do Rady Miejskiej Meriden, która służyła przez 18 lat, zanim został wybrany na trzy kadencje jako burmistrz Meriden. Mike odegrał kluczową rolę w Projekcie Kontroli Powodzi, przebudowie śródmieścia i ustanowieniu Szlaków Liniowych.

Rohde uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii i psychologii w St. John Fisher College oraz tytuł magistra administracji usług społecznych na Uniwersytecie Antioch.

Mette Smith jest wiceprezesem ds. zarządzania praktyką w Community Health Center. W tej roli jest odpowiedzialna za wszystkie aspekty działalności praktyki wspierające misję strategiczną, w tym doskonałość w świadczeniu usług, doświadczenie pacjenta i dostęp. Mette kieruje wielofunkcyjnymi zespołami, aby poprawić wydajność praktyk we wszystkich lokalizacjach ośrodków zdrowia CHC.

Mette posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze systemów opieki zdrowotnej, doskonaleniu procesów, zarządzaniu projektami, szkoleniach, obsłudze pracodawców, jakości i przejęciach. Przed dołączeniem do CHC, Mette była dyrektorem ds. doskonalenia procesów i operacji w PhysicianOne Urgent Care, gdzie była odpowiedzialna za integrację i zarządzanie partnerstwami PhysicianOne z Yale New Haven Health System i Tufts Medical Center. Prowadziła również akwizycję 7 nowych lokalizacji. Przed dołączeniem do PhysicianOne, Mette była trenerem doskonalenia procesów w ProHealth Physicians, gdzie tworzyła i dostarczała przepływy pracy, które zaowocowały wysoką jakością, wydajną, skoncentrowaną na pacjencie i rodziną opieką.

Kieruje się silną filozofią osiągania pozytywnych wyników poprzez krytyczne myślenie, współpracę w zespole i rozwój pracowników.

Mette uzyskała tytuł magistra zarządzania, strategii i przywództwa na Michigan State University oraz ukończyła z wyróżnieniem Albertus Magnus College z wyróżnieniem, uzyskując dyplom z zarządzania przedsiębiorstwem. Posiada Certyfikat Lean Six Sigma Black Belt.

Amy Taylor, MS

Amy Taylor jest wiceprezesem Regionu Zachodniego Community Health Center, Inc., który obejmuje mobilne, szkolne i stacjonarne placówki w Stamford, Norwalk, Danbury, Meriden, Bristolu i Waterbury. Amy dołączyła do CHC w 2011 roku ze względu na jej wiarę w promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi, w tym tych zazwyczaj marginalizowanych i pozbawionych praw do opieki zdrowotnej. W CHC Amy aktywnie uczestniczy w codziennych działaniach gabinetów, koncentrując się na ulepszaniu przepływów pracy i procesów w celu poprawy doświadczenia pacjentów i poprawy wyników zdrowotnych. Amy pełni również funkcję zastępcy kierownika ds. programu badawczego All of Us Research Program, który jest inicjatywą National Institutes for Health, której celem jest przyspieszenie badań nad zdrowiem poprzez zbieranie wielu punktów danych od miliona osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, tworząc największy w historii zasób danych dotyczących zdrowia .   

Uznając, że społeczne determinanty zdrowia odgrywają znaczącą rolę w dobrym samopoczuciu społeczności, Amy współpracuje z wieloma lokalnymi i regionalnymi stowarzyszeniami, których celem jest poprawa warunków społecznych i ekonomicznych miast w Regionie Zachodnim. Przewodzi Community Advisory Councils w każdym miejscu w regionie i jest współprzewodniczącą Komitetu Nadzorczego Inicjatywy PCMH+ w CHCI. Amy ukończyła Bowdoin College jako stypendysta James Bowdoin i Phi Beta Kappa oraz uzyskała tytuł magistra w zakresie przywództwa organizacyjnego na Uniwersytecie w Denver. Jest stypendystką George Washington University Geiger Gibson Capstone Fellow i trenerem Microsystems przeszkolonym w Dartmouth.

Sheela Tummala, DDS, MPH

Chief Dental Officer

Gary Wallace

Director of Community Engagement and Relations

Sheela Tummala, DDS, MPH

Sheela Tummala, DDS, MPH jest Chief Dental Officer w Community Health Center, Inc. Przed dołączeniem do CHC w 2006 r. dr Tummala pracował jako dentysta ogólny w Meri Care Dental w Meriden, a od 2006 r. pełnił również funkcję dyrektora ds. stomatologii na miejscu Dr Tummala pracowała również we własnej prywatnej praktyce w Woodbury do 2015 roku. 
 
W swojej roli w CHC, dr Tummala leczy pacjentów, nadzoruje personel oraz dba o cele i potrzeby personelu. Dr Tummala pełni również funkcję Przewodniczącego ds. Poprawy Jakości Stomatologii w CHC, gdzie jest odpowiedzialna za prowadzenie spotkań, pisanie polityk, utrzymywanie poprawy jakości oraz ocenę potrzeb w zakresie poprawy jakości z perspektywy pacjenta i personelu. 

Dr Tummala pracowała w wielu komisjach, takich jak Komitet Elektronicznej Dokumentacji Stomatologicznej, gdzie była odpowiedzialna za tworzenie szablonów w otwartych formularzach stomatologicznych i formularzach zgody. Dr Tummala, która ma pasję do badań, była zaangażowana w badanie naukowe „Skutki uboczne triazolamu u dzieci” opublikowane w American Academy of Pediatric Dentistry 21:1, 1999. Jest również zaangażowana w organizację wielu wydarzeń, takich jak Misja wydarzeń Miłosierdzia w CHC.
 
Dr Tummala ukończyła dyplom DDS na Uniwersytecie Nowojorskim oraz rezydencję General Practice w Szpitalu Jamaica w Queens w stanie Nowy Jork. Ukończyła również MPH na Western Kentucky University. 
 
Mówi, że jej ulubioną częścią świadczenia usług stomatologicznych pacjentom z CHC jest „Pacjenci doceniają pracę, którą dla nich wykonujesz, zmieniając ich uśmiech i pomagając w uśmierzaniu bólu”.

Dr Tummala uwielbia też śpiewać, tańczyć, wędrować i gotować! 

Gary Wallace jest Dyrektorem ds. Zaangażowania i Relacji Społecznych w Community Health Center, Inc. Na tym stanowisku odpowiada za kierowanie stanowym planem strategicznym CHC, mającym na celu budowanie zdrowszych społeczności i rozwiązywanie problemu równości w zdrowiu poprzez silne i elastyczne partnerstwa lokalne, regionalne i stanowe.  

Gary był wcześniej specjalistą od operacji marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i dołączył do Departamentu Policji Miasta Middletown w 1994 roku, awansując po kilku awansach do stopnia kapitana.

Gary ma głębokie korzenie w społeczności. Jego zaangażowanie obywatelskie rozciąga się na wiele organizacji stanowych i krajowych, w tym zasiadanie w zarządach Community Foundation of Middlesex County, Middlesex Health, North End Action Team, Gilead Community Services oraz National Organisation of Black Law Enforcement Executives. Zasiadał w komitetach doradczych w CHC, Wesleyan i Middlesex Community College. Jest mentorem młodzieży poprzez Izbę Middlesex, działa w Middletown PBA Pipes and Drums i jest członkiem American Legion Post 75. Gary został doceniony za wybitną pracę społeczną przez wiele organizacji, w tym Biuro Burmistrza, Middletown Public Schools, Koalicja CT Przeciw Przemocy Domowej, Służba Kryzysowa CT na tle seksualnym i 100 kolorowych mężczyzn.

Jessica Welt, PsyD

CEO/Clinical Director, Child Guidance Center of Southern CT

Jessica Welt, PsyD

Dr Welt jest dyrektorem generalnym i dyrektorem klinicznym Child Guidance Centre of Southern Connecticut (CGC) i dołączyła do zespołu kierowniczego Community Health Center Inc., gdy CGC została partnerem w styczniu 2020 r. Nadal zapewnia kierownictwo administracyjne i kliniczne CGC programy, które zapewniają usługi w zakresie zdrowia psychicznego i behawioralnego dla dzieci, młodzieży i rodzin w hrabstwie Lower Fairfield. Dr Welt jest również superwizorem klinicznym w programie stażowym dla psychologów akredytowanych przez APA, specjalizującym się w szkoleniu stażystów i personelu w zakresie oceny ryzyka i zarządzania kryzysowego, żałoby, opieki opartej na traumie i psychoterapii grupowej.

Od ponad 15 lat kariera dr Welt koncentruje się na interwencji kryzysowej i leczeniu traumy, zaczynając jako Doradca Kryzysowy FEMA w New Jersey, zapewniając terapię domową dzieciom i rodzinom dotkniętym wydarzeniami w World Trade Center z 11 września . Od tego czasu została przeszkolona w kilku modelach leczenia opartych na dowodach związanych z traumą, w tym terapii poznawczej (CPT) dla PTSD, terapii poznawczo-behawioralnej skoncentrowanej na traumie (TF-CBT) oraz przywiązania, samoregulacji i kompetencji (ARC). Przed rozpoczęciem pracy w CGC dr Welt pracowała jako psycholog pracowniczy w różnych warunkach klinicznych, w tym w szpitalach, szkolnych ośrodkach zdrowia psychicznego i uniwersyteckich ośrodkach doradczych, a także w prywatnej praktyce, przeprowadzając oceny diagnostyczne i zapewniając psychoterapię dzieciom, młodzieży i dorośli z różnymi problemami zdrowia psychicznego oraz rodziny doświadczające poważnych wyzwań.

Dr Welt ukończyła Tufts University z tytułem licencjata w dziedzinie rozwoju dziecka i uzyskała stopień doktora w The Graduate School of Applied and Professional Psychology na Rutgers, State University of New Jersey. Jest licencjonowanym psychologiem w Connecticut i Nowym Jorku.  

Sheela Tummala, DDS, MPH

Sheela Tummala, DDS, MPH jest Chief Dental Officer w Community Health Center, Inc. Przed dołączeniem do CHC w 2006 r. dr Tummala pracował jako dentysta ogólny w Meri Care Dental w Meriden, a od 2006 r. pełnił również funkcję dyrektora ds. stomatologii na miejscu Dr Tummala pracowała również we własnej prywatnej praktyce w Woodbury do 2015 roku. 
 
W swojej roli w CHC, dr Tummala leczy pacjentów, nadzoruje personel oraz dba o cele i potrzeby personelu. Dr Tummala pełni również funkcję Przewodniczącego ds. Poprawy Jakości Stomatologii w CHC, gdzie jest odpowiedzialna za prowadzenie spotkań, pisanie polityk, utrzymywanie poprawy jakości oraz ocenę potrzeb w zakresie poprawy jakości z perspektywy pacjenta i personelu. 

Dr Tummala pracowała w wielu komisjach, takich jak Komitet Elektronicznej Dokumentacji Stomatologicznej, gdzie była odpowiedzialna za tworzenie szablonów w otwartych formularzach stomatologicznych i formularzach zgody. Dr Tummala, która ma pasję do badań, była zaangażowana w badanie naukowe „Skutki uboczne triazolamu u dzieci” opublikowane w American Academy of Pediatric Dentistry 21:1, 1999. Jest również zaangażowana w organizację wielu wydarzeń, takich jak Misja wydarzeń Miłosierdzia w CHC.
 
Dr Tummala ukończyła dyplom DDS na Uniwersytecie Nowojorskim oraz rezydencję General Practice w Szpitalu Jamaica w Queens w stanie Nowy Jork. Ukończyła również MPH na Western Kentucky University. 
 
Mówi, że jej ulubioną częścią świadczenia usług stomatologicznych pacjentom z CHC jest „Pacjenci doceniają pracę, którą dla nich wykonujesz, zmieniając ich uśmiech i pomagając w uśmierzaniu bólu”.

Dr Tummala uwielbia też śpiewać, tańczyć, wędrować i gotować! 

Gary Wallace jest Dyrektorem ds. Zaangażowania i Relacji Społecznych w Community Health Center, Inc. Na tym stanowisku odpowiada za kierowanie stanowym planem strategicznym CHC, mającym na celu budowanie zdrowszych społeczności i rozwiązywanie problemu równości w zdrowiu poprzez silne i elastyczne partnerstwa lokalne, regionalne i stanowe.  

Gary był wcześniej specjalistą od operacji marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i dołączył do Departamentu Policji Miasta Middletown w 1994 roku, awansując po kilku awansach do stopnia kapitana.

Gary ma głębokie korzenie w społeczności. Jego zaangażowanie obywatelskie rozciąga się na wiele organizacji stanowych i krajowych, w tym zasiadanie w zarządach Community Foundation of Middlesex County, Middlesex Health, North End Action Team, Gilead Community Services oraz National Organisation of Black Law Enforcement Executives. Zasiadał w komitetach doradczych w CHC, Wesleyan i Middlesex Community College. Jest mentorem młodzieży poprzez Izbę Middlesex, działa w Middletown PBA Pipes and Drums i jest członkiem American Legion Post 75. Gary został doceniony za wybitną pracę społeczną przez wiele organizacji, w tym Biuro Burmistrza, Middletown Public Schools, Koalicja CT Przeciw Przemocy Domowej, Służba Kryzysowa CT na tle seksualnym i 100 kolorowych mężczyzn.

Jessica Welt, PsyD

Dr Welt jest dyrektorem generalnym i dyrektorem klinicznym Child Guidance Centre of Southern Connecticut (CGC) i dołączyła do zespołu kierowniczego Community Health Center Inc., gdy CGC została partnerem w styczniu 2020 r. Nadal zapewnia kierownictwo administracyjne i kliniczne CGC programy, które zapewniają usługi w zakresie zdrowia psychicznego i behawioralnego dla dzieci, młodzieży i rodzin w hrabstwie Lower Fairfield. Dr Welt jest również superwizorem klinicznym w programie stażowym dla psychologów akredytowanych przez APA, specjalizującym się w szkoleniu stażystów i personelu w zakresie oceny ryzyka i zarządzania kryzysowego, żałoby, opieki opartej na traumie i psychoterapii grupowej.

Od ponad 15 lat kariera dr Welt koncentruje się na interwencji kryzysowej i leczeniu traumy, zaczynając jako Doradca Kryzysowy FEMA w New Jersey, zapewniając terapię domową dzieciom i rodzinom dotkniętym wydarzeniami w World Trade Center z 11 września . Od tego czasu została przeszkolona w kilku modelach leczenia opartych na dowodach związanych z traumą, w tym terapii poznawczej (CPT) dla PTSD, terapii poznawczo-behawioralnej skoncentrowanej na traumie (TF-CBT) oraz przywiązania, samoregulacji i kompetencji (ARC). Przed rozpoczęciem pracy w CGC dr Welt pracowała jako psycholog pracowniczy w różnych warunkach klinicznych, w tym w szpitalach, szkolnych ośrodkach zdrowia psychicznego i uniwersyteckich ośrodkach doradczych, a także w prywatnej praktyce, przeprowadzając oceny diagnostyczne i zapewniając psychoterapię dzieciom, młodzieży i dorośli z różnymi problemami zdrowia psychicznego oraz rodziny doświadczające poważnych wyzwań.

Dr Welt ukończyła Tufts University z tytułem licencjata w dziedzinie rozwoju dziecka i uzyskała stopień doktora w The Graduate School of Applied and Professional Psychology na Rutgers, State University of New Jersey. Jest licencjonowanym psychologiem w Connecticut i Nowym Jorku.