Sprawiedliwość, równość, różnorodność i integracja

Nasze zaangażowanie

Moses/Weitzman Health System, Inc. and its Board of Directors is committed to advancing its values of justice, equity, diversity and inclusion (JEDI) across the organization.  We acknowledge, embrace and value the diversity and individual uniqueness of our patients, students, employees and external partners. CHC strives to foster a culture of equity and inclusion in broad and specific terms.

MWHS, including Community Health Center, Inc., prohibits discrimination based on age, race, ethnicity, religion, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, sex, sexual orientation, and gender identity or expression.

Nasze zaangażowanie w sprawiedliwość, równość, różnorodność i integrację przejawia się w naszej wysokiej jakości opiece zdrowotnej dostarczanej naszym pacjentom, naszej pasji do doskonałości dla wszystkich naszych pracowników, środowisku uczenia się, które wspieramy dla naszych uczniów oraz dbałości o nasze sprawiedliwe i integracyjne zasady i praktyki w całej organizacji. 

For questions about CHC’s justice, equity, diversity and inclusion efforts, kliknij tutaj, aby skontaktować się z dyrektorem ds. różnorodności, równości i integracji, dr Karoline Oliveira.

Rada ds. Sprawiedliwości, Równości, Różnorodności i Integracji

Rada ds. Sprawiedliwości, Równości, Różnorodności i Włączenia (JEDI) CHC to grupa zadaniowa składająca się z zróżnicowanej reprezentacji pracowników z całej organizacji. Rada ma obowiązek regularnie zbierać się w celu przedstawienia, przeglądu i promowania polityk i praktyk wspierających sprawiedliwość, różnorodność, równość i inkluzywną doskonałość w całej organizacji.

Zespół reagowania na incydenty uprzedzeń

Zespół reagowania na incydenty uprzedzeń Community Health Center Inc. (BIRT) został utworzony w celu reagowania na incydenty związane z uprzedzeniami, w których uczestniczą pracownicy, pacjenci i partnerzy zewnętrzni. Definiujemy incydent uprzedzeń jako każde zachowanie lub działanie (słowne, pisemne lub fizyczne), które jest skierowane przeciwko lub jest skierowane przeciwko jednostce lub grupie ludzi w oparciu o postrzegane lub rzeczywiste cechy, takie jak rasa, pochodzenie etniczne, status społeczno-ekonomiczny, przynależność religijna, płeć , stan cywilny, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, niepełnosprawność, status weterana lub wiek.
 
Zespół Reagowania na Incydenty Bias składa się z pracowników reprezentujących przekrój organizacji. Celem BIRT jest zapewnienie wsparcia osobom dotkniętym chorobą poprzez stworzenie przestrzeni do dzielenia się swoimi doświadczeniami z oczekiwaniem, że ich obawy zostaną przeanalizowane i odpowiednio rozwiązane. Chociaż zespół nie ma żadnych uprawnień dyscyplinarnych, BIRT jest zobowiązany do przedstawiania kierownictwu zaleceń dotyczących rozwiązywania problemów, monitorowania częstotliwości incydentów i utrzymywania odpowiednich danych.
 
Podczas pobytu na terenie obiektu CHC lub na imprezie sponsorowanej przez CHC, jeśli zaobserwujesz lub doświadczysz aktu dyskryminacji, nękania lub nienawiści ze względu na między innymi rasę, pochodzenie etniczne, status społeczno-ekonomiczny, przynależność religijną, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresja płciowa, niepełnosprawność, status weterana lub wiek, zachęcamy do prześlij formularz zgłoszenia incydentu uprzedzeń.
 
Zgłaszanie nie ogranicza się do przestępstw popełnianych przez lub przeciwko pracownikom. Zgłaszanie jest również ważne, jeśli jesteś świadkiem traktowania stronniczości wobec lub przez naszych pacjentów, sprzedawców lub gości któregokolwiek z naszych ośrodków zdrowia/imprez.
 
Po otrzymaniu zgłoszenia członkowie BIRT przeanalizują je i podejmą odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu. Po podaniu danych kontaktowych BIRT połączy Cię z odpowiednimi zasobami. Możesz przesłać zgłoszenie bez danych kontaktowych, jednak jeśli chcesz porozmawiać bezpośrednio z członkiem zespołu, zachęcamy do podania preferowanych form kontaktu.

Grupy zasobów pracowniczych

Community Health Center, Inc. angażuje się w tworzenie i utrzymywanie poczucia przynależności i integracji dla wszystkich pracowników, szczególnie tych z grup niedostatecznie reprezentowanych i historycznie marginalizowanych. W ramach tych wysiłków przenieśliśmy się do wspierania tworzenia grup zasobów pracowniczych, aby gromadzić pracowników w celu wspierania integracji społecznej, wspólnych zainteresowań, wspólnych cech i wspólnych doświadczeń.

Grupy zasobów pracowniczych koncentrują się na wsparciu osób z grup historycznie marginalizowanych i obejmują zaangażowanych sojuszników i adwokatów. 

W CHC aktywne są obecnie następujące grupy zasobów pracowniczych:

Black Womens Collective
Kolektyw czarnych kobiet
Eatf Logo (1)
Grupa zadaniowa ds. działań środowiskowych
Leadlogo Erg R2 (1)
PROWADZIĆ (Prowadź – wzmacniaj – wyrównuj – rozwijaj) Unidos
Qterg Logo (1)
Queer i trans
Grupa zasobów pracowniczych
Veteranemployeeerg Logo R1 (2)Veterans Employe Resource Group

Demontaż grupy zasobów pracowniczych dotyczących ucisku strukturalnego

Zasoby

Zachęcamy pacjentów, personel i przyszły personel do samodzielnej edukacji w obszarach sprawiedliwości, równości, różnorodności i integracji. Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista zasobów, które badają pracownicy.

Celebrujemy różnorodność personelu

CHC ceni różnorodność swoich pracowników. Poniższe filmy pojawiły się na uroczystościach pracowniczych. Nowe filmy będą dodawane w miarę ich tworzenia.

Miesiąc Dziedzictwa Azji i Pacyfiku 2021

Czytanie proklamacji emancypacji na czerwiec 2021 r.

Dzień Niepodległości Osób Niepełnosprawnych 2021

Miesiąc Dziedzictwa Latynoskiego 2021

Miesiąc Dziedzictwa Polsko-Amerykańskiego i Włosko-Amerykańskiego 2021

Miesiąc Dziedzictwa rdzennych Amerykanów

Karoline Jedi Page

Dr Karoline Oliveira kieruje działaniami w zakresie sprawiedliwości, równości, różnorodności i integracji w CHC.

Kliknij tutaj, aby się z nią skontaktować

P6150272hre

CHC dąży do zapewnienia przyjaznego i integracyjnego środowiska dla wszystkich pacjentów, personelu, studentów i odwiedzających.