Sprawiedliwość, równość, różnorodność i integracja

Nasze zaangażowanie

Community Health Center, Inc. zobowiązuje się do promowania swoich wartości sprawiedliwości, równości, różnorodności i integracji (JEDI) w całej organizacji. Uznajemy, akceptujemy i cenimy różnorodność i indywidualną wyjątkowość naszych pacjentów, studentów, pracowników i partnerów zewnętrznych. CHC dąży do wspierania kultury równości i integracji w szerokim i szczegółowym ujęciu.

Nasze zaangażowanie w sprawiedliwość, równość, różnorodność i integrację przejawia się w naszej wysokiej jakości opiece zdrowotnej dostarczanej naszym pacjentom, naszej pasji do doskonałości dla wszystkich naszych pracowników, środowisku uczenia się, które wspieramy dla naszych uczniów oraz dbałości o nasze sprawiedliwe i integracyjne zasady i praktyki w całej organizacji. 

W przypadku pytań dotyczących sprawiedliwości, równości, różnorodności i działań na rzecz integracji, CHC, kliknij tutaj, aby skontaktować się z dyrektorem ds. różnorodności, równości i integracji, dr Karoline Oliveira.

Rada ds. Sprawiedliwości, Równości, Różnorodności i Integracji

Rada ds. Sprawiedliwości, Równości, Różnorodności i Włączenia (JEDI) CHC to grupa zadaniowa składająca się z zróżnicowanej reprezentacji pracowników z całej organizacji. Rada ma obowiązek regularnie zbierać się w celu przedstawienia, przeglądu i promowania polityk i praktyk wspierających sprawiedliwość, różnorodność, równość i inkluzywną doskonałość w całej organizacji.

Zespół reagowania na incydenty uprzedzeń

Zespół reagowania na incydenty uprzedzeń Community Health Center Inc. (BIRT) został utworzony w celu reagowania na incydenty związane z uprzedzeniami, w których uczestniczą pracownicy, pacjenci i partnerzy zewnętrzni. Definiujemy incydent uprzedzeń jako każde zachowanie lub działanie (słowne, pisemne lub fizyczne), które jest skierowane przeciwko lub jest skierowane przeciwko jednostce lub grupie ludzi w oparciu o postrzegane lub rzeczywiste cechy, takie jak rasa, pochodzenie etniczne, status społeczno-ekonomiczny, przynależność religijna, płeć , stan cywilny, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, niepełnosprawność, status weterana lub wiek.
 
Zespół Reagowania na Incydenty Bias składa się z pracowników reprezentujących przekrój organizacji. Celem BIRT jest zapewnienie wsparcia osobom dotkniętym chorobą poprzez stworzenie przestrzeni do dzielenia się swoimi doświadczeniami z oczekiwaniem, że ich obawy zostaną przeanalizowane i odpowiednio rozwiązane. Chociaż zespół nie ma żadnych uprawnień dyscyplinarnych, BIRT jest zobowiązany do przedstawiania kierownictwu zaleceń dotyczących rozwiązywania problemów, monitorowania częstotliwości incydentów i utrzymywania odpowiednich danych.
 
Podczas pobytu na terenie obiektu CHC lub na imprezie sponsorowanej przez CHC, jeśli zaobserwujesz lub doświadczysz aktu dyskryminacji, nękania lub nienawiści ze względu na między innymi rasę, pochodzenie etniczne, status społeczno-ekonomiczny, przynależność religijną, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresja płciowa, niepełnosprawność, status weterana lub wiek, zachęcamy do prześlij formularz zgłoszenia incydentu uprzedzeń.
 
Zgłaszanie nie ogranicza się do przestępstw popełnianych przez lub przeciwko pracownikom. Zgłaszanie jest również ważne, jeśli jesteś świadkiem traktowania stronniczości wobec lub przez naszych pacjentów, sprzedawców lub gości któregokolwiek z naszych ośrodków zdrowia/imprez.
 
Po otrzymaniu zgłoszenia członkowie BIRT przeanalizują je i podejmą odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu. Po podaniu danych kontaktowych BIRT połączy Cię z odpowiednimi zasobami. Możesz przesłać zgłoszenie bez danych kontaktowych, jednak jeśli chcesz porozmawiać bezpośrednio z członkiem zespołu, zachęcamy do podania preferowanych form kontaktu.

Grupy zasobów pracowniczych

Community Health Center, Inc. angażuje się w tworzenie i utrzymywanie poczucia przynależności i integracji dla wszystkich pracowników, szczególnie tych z grup niedostatecznie reprezentowanych i historycznie marginalizowanych. W ramach tych wysiłków przenieśliśmy się do wspierania tworzenia grup zasobów pracowniczych, aby gromadzić pracowników w celu wspierania integracji społecznej, wspólnych zainteresowań, wspólnych cech i wspólnych doświadczeń.

Grupy zasobów pracowniczych koncentrują się na wsparciu osób z grup historycznie marginalizowanych i obejmują zaangażowanych sojuszników i adwokatów. 

W CHC aktywne są obecnie następujące grupy zasobów pracowniczych:

Black Womens Collective
Kolektyw czarnych kobiet
Eatf Logo (1)
Grupa zadaniowa ds. działań środowiskowych
Leadlogo Erg R2 (1)
PROWADZIĆ (Prowadź – wzmacniaj – wyrównuj – rozwijaj) Unidos
Qterg Logo (1)
Queer i trans
Grupa zasobów pracowniczych
Veteranemployeeerg Logo R1 (2)Veterans Employe Resource Group

Demontaż grupy zasobów pracowniczych dotyczących ucisku strukturalnego

Zasoby

Zachęcamy pacjentów, personel i przyszły personel do samodzielnej edukacji w obszarach sprawiedliwości, równości, różnorodności i integracji. Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista zasobów, które badają pracownicy.

Zasoby online

Kirwan Institute for the Study of Ras and Ethnicity

Instytut Inności i Przynależności

Diversity RX: poprawa opieki zdrowotnej w zróżnicowanym świecie​

Czym jest rasizm?

Soczewka systemowego ucisku​

Tworzenie i podtrzymywanie świadomości praw osób LGBTQI

Wspieranie czarnej młodzieży LGBTQ

Różnorodność religijna w Ameryce

National Network - Informacje, wytyczne i szkolenia dotyczące ustawy o Amerykanach niepełnosprawnych

Narodowe Stowarzyszenie Rekreacji i Parków - Equity Language Guide

Przywłaszczenie i uznanie: jaka jest różnica?

Dainkh, F. (2020, 26 marca) Mikroagresje w wirtualnym świecie. Pobrane z: https://shegeeksout.com/microaggressions-in-the-virtual-world/

Luc, K. (2022). Mikroagresje w pracy: rozpoznawanie i przezwyciężanie naszych uprzedzeń. Pobrane z: https://www.cultureamp.com/blog/microaggressions-at-work

Smith, A. (2020, 11 czerwca). Co warto wiedzieć o mikroagresji. Pobrane z: https://www.medicalnewstoday.com/articles/microagressions#definition

Williams, M. (2019).Mikroagresje: wyjaśnienie, dowody i wpływ. Perspektywy Nauk Psychologicznych: Dziennik Stowarzyszenia Nauk Psychologicznych, 15 (1), s. 3-26. doi: https://doi.org/10.1177%2F1745691619827499

Gilliam, C. i Russell, C. (2021). Wpływ mikroagresji rasowych na kliniczne środowisko uczenia się i przegląd najlepszych praktyk wspierających uczniów. Aktualne problemy w opiece zdrowotnej pediatrycznej i młodzieżowej, 51 (10). Doi: https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2021

Przewodnik po stylu różnorodności na Uniwersytecie św. Józefa

Propozycje podcastów

Przełącznik kodowy - NPR
Ze strony internetowej: „Zdarzyło Ci się, że podczas rozmowy o rasie i tożsamości po prostu… utknąłeś? Code Switch może pomóc. Wszyscy jesteśmy dziennikarzami koloru i to nie jest tylko praca, którą wykonujemy. To życie, które prowadzimy. Czasami cię rozśmieszymy. Innym razem poczujesz się nieswojo. Ale zawsze będziemy niezachwianie szczerzy i empatyczni. Chodź, pomieszaj z nami.

Uczynienie historii gejów podcastem
Ze strony internetowej: „Od 2016 roku Making Gay History ożywia w dużej mierze ukrytą historię ruchu praw obywatelskich LGBTQ poprzez głosy ludzi, którzy nim żyli. Mamy skarbnicę głosów, którymi trzeba się jeszcze podzielić, bogactwo historii do opowiedzenia. I nie możemy się doczekać, aby przedstawić Cię wielu innym adwokatom, aktywistom i sojusznikom, których dumna spuścizna nadal nas inspiruje”.

Kobiety w pracy — Harvard Business Review
Ze strony internetowej: „Rozmowy o miejscu pracy i miejscu kobiet w nim. Redaktorzy HBR i zaproszeni eksperci rozwiązują niektóre z najbardziej zawiłych kwestii związanych z byciem kobietą w pracy”. W pierwszym sezonie ten podcast obejmował różne tematy, od różnic w wynagrodzeniach i pracy po #MeToo po komunikację, prowadzącą z autentycznością oraz udzielaniem i otrzymywaniem porad. Na pewno sękate problemy.

Wola zmiany: odkrywanie prawdziwych historii różnorodności i integracji

Ze strony internetowej: Każdy ma historię o różnorodności – nawet ci, których się nie spodziewasz. Przygotuj się na rozmowy z czołowymi dyrektorami generalnymi, autorami bestsellerów i przedsiębiorcami, gdy odkryjemy ich prawdziwe historie o różnorodności i integracji.

Dr Mona Hanna-Attisha o rozmowach na temat opieki zdrowotnej

Ze strony internetowej: W tym tygodniu gospodarze Mark Masselli i Margaret Flinter rozmawiają z pediatrą i aktywistką zdrowia publicznego, dr Moną Hanna-Attisha, która ujawniła kryzys wodny Flint wywołany przez urzędników stanowych i miejskich, którzy zmienili dostawy wody we Flint. Omawia swoją książkę na temat kryzysu „Czego oczy nie widzą: historia kryzysu, oporu i nadziei w amerykańskim mieście”, która ujawnia wysiłki rządu mające na celu zaprzeczenie ich roli, a także trwające wysiłki całej społeczności mające na celu zwrócenie się do opinii publicznej. kryzys zdrowotny.

Propozycje filmów

Rasa/Sprawiedliwość/Kultura

13ten (2016)

Central Park 5 (2012)

Ukryte postacie (2016)

Amerykanie latynoscy ((2013)

Nowe amerykańskie dziewczyny (2014)

Rubin Salazar: Człowiek w środku (2014)

Selma (2014)

Czas: Historia Kaliefa Browdera (2017)

Trudella (2005)

Kto zabił Vincenta China (1987)

Świadomość LGBTQ

Klub Kupujących w Dallas (2013)

Mleko (2008)

Mala Mala (2014)

Major (2015)

Kochane tancerki (2019)

Świadomość niepełnosprawności

Oddychaj (2017

Obóz Crips (2020)

Jestem Samem (2001)

Teoria wszystkiego (2014)

Propozycje książek

Literatura faktu:

Świadomość uprzedzeń i budowanie społeczności

Banaji, M. i Greenwald, A. (2016). Martwy punkt: ukryte uprzedzenia dobrych ludzi. Koguci.

Brown, B. (2018). Odważ się przewodzić: odważna praca. Trudne rozmowy. Całe sercaLosowy Dom.

Catlin, K. (2019). Lepsi sojusznicy: codzienne działania w celu stworzenia włączającego, angażującego Wmiejsca pracyKaren Catlin Consulting.

Choudhury, S. (2016). Głęboka różnorodność: pokonywanie nas kontra oni. Między wierszami.

Chugh, D. (2018). Osoba, którą chcesz być: jak dobrzy ludzie walczą z uprzedzeniami. Harper Biznes.

Eberhardta, JL (2020). Stronniczy: odkrywanie ukrytych uprzedzeń, które kształtują to, co my Zobacz, pomyśl i zrób. Wydawnictwo Penquin

Harris, L. (2019). Różnorodność poza ustami: przewodnik coachingowy dotyczący trudnych uprzedzeń. Barrett-Koehler Publishers, Inc.​​​

Jana, J.; Freeman, M. (2016). Pokonywanie uprzedzeń: budowanie autentycznych relacji między Różnice. Wydawnictwo Berretta-Koehlera.

Jana, T.; Diaz Mejias, A.; Coen Gilbert, J. (2018)  Usuwanie uprzedzeń instytucjonalnych: jak to zrobić Twórz zmiany systemowe dla integracji organizacyjnej. Wydawnictwo Berretta-Koehlera.

Myers, V. (2014). A jeśli powiem niewłaściwą rzecz? 25 nawyków skutecznych kulturowo Ludzie. Amerykańskie Stowarzyszenie Adwokatów.

Scott E. Page. (2008). Różnica: jak siła różnorodności tworzy lepiej Grupy, firmy, szkoły i stowarzyszenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Princeton.

Steele, C. (2011). Świszczący Vivaldi: Jak stereotypy wpływają na nas i co możemy zrobić. (Kwestie naszych czasów). WW Norton & Company

Vogl, C. (2016). Sztuka wspólnoty: siedem zasad przynależności. Berretta-Koehlera. Wydawcy, Inc.

 
Rasa/Antyrasizm

Ahmed, S. (2012).O byciu włączonym: rasizm i różnorodność w życiu instytucjonalnymKsiążki prasowe Uniwersytetu Duke'a.

Diangelo, R. (2018). Biała kruchość: dlaczego białym ludziom tak trudno jest mówić o rasizmie. Prasa sygnalizacyjna.

Kendi, I. (2019). Jak być antyrasistą. Publikowanie w jednym świecie.

Oluo, I. (2018). Więc chcesz porozmawiać o rasie? Prasa uszczelniająca.

Tatum, BD (2017). Dlaczego wszystkie czarne dzieci siedzą razem w kafeterii?. Książki podstawowe.

Tweedy, D. (2016). Czarny człowiek w bieli PłaszczPikador.

Wilkerson, I. (2020). Kasta: Pochodzenie naszego niezadowolenia. Losowy Dom.

Płeć, płeć i tożsamość płciowa

Airton, L. (2018). Płeć: Twój przewodnik. Adams Media.

Bornstein, K. (2016). Gender Outlaw: o mężczyznach, kobietach i reszcie z nas.Klasyczny

Collier Hillstrom, L. (2018).Ruch #MeToo: Punkt zwrotny XXI wieku. ABC-CLO.

Dobra, C. (2011). Złudzenia płci: jak nasze umysły, społeczeństwo i Neuroseksizm Stwórz różnicę. WW Norton & Company.  

Finney, J., Boylan, J. i Quindlen, A. (2014) Utknąłem z tobą pośrodku: APamiętnik rodzicielstwa w trzech płciach. Korona.

Huston, T. (2017). Jak decydują kobiety: co jest prawdą, co nie jest i jakie strategieRozpocznij najlepsze wybory. Książki marynarskie.

McBride, S. (2018).Jutro będzie inne: miłość, strata i walka o trans Równość. Archetyp korony.

Pao, E. (2017).Reset: moja walka o włączenie i trwałe zmiany. Spiegel i Grau.

Serano, J. (2013). Wykluczono: zwiększanie inkluzywności ruchów feministycznych i queerPrasa uszczelniająca.

Snorton, CR (2017). Czerń po obu stronach: rasowa historia tożsamości trans.Wydawnictwo Uniwersytetu Minnesoty.

Williams JC i Dempsey, R. (2014).  Co działa w przypadku kobiet w pracy: cztery wzorcePracujące kobiety muszą wiedzieć. NYU Prasa.

Winfrey-Harris, T. (2015). Siostry są w porządku: zmiana uszkodzonej narracjiCzarne kobiety w Ameryce. Wydawnictwo Berretta-Koehlora.  

LGBTQ+

Bongiovani, A. i Jimerson, T(2018).Szybki i łatwy przewodnik po zaimkach.Limerencja

Naciskać.

Cenziper, D. i Obergefell, J. (2017). Miłość wygrywa: kochankowie i prawnicy, którzyWalczyłem w przełomowej sprawie o równość w małżeństwie. Książki w miękkiej okładce Williama Morrowa.

Faderman, L. (2016). Rewolucja gejowska: historia walki. Szymon & Schustera. 

Jones, C. (2016). Kiedy wstajemy: moje życie w ruchu.(2016). Książki Hachette'a.

Joye Swan, D. i Habibi, S. (2018). Biseksualizm: teorie, badania iZalecenia dotyczące niewidzialnej seksualności.Wydawnictwo Springer International.

Krutzsch, B. (2018). Umrzeć, by być normalnym: gejowskie męczennicy i przemianaAmerykańska polityka seksualna.Oxford University Press.

Lorde, A. (2007). Siostra outsider: eseje i przemówienia Przekraczanie Prasy.

Mendes, EA; Maroney, MR; Lawson, W. (2019). Tożsamość płciowa, seksualność i Autyzm: głosy z całego spektrum. Wydawnictwo Jessiki Kingsley. 

Meyera, D. (2015). Przemoc wobec osób queer: rasa, klasa, płeć iUtrzymywanie się dyskryminacji osób LGBT. Wydawnictwo Uniwersytetu Rutgersa.

Mleko, H.; Czarny, JE (redaktor); Morris, CE (redaktor); Robinson, FM (Przedmowa). (2013). Archiwum nadziei: przemówienia i pisma Harveya Milka, Prasa Uniwersytetu Kalifornijskiego

Status społeczno ekonomiczny

Austin, B. (2018). Piony: Cabrini-Green i los amerykańskiego budownictwa komunalnego Harfiarka.

Bradley, C. (2012). Usztywnianie klasy robotniczej: witamy w Ameryce Trzeciego ŚwiataAlgora.

Linia staje się rzeką: Wysyłki z granicy. Riverhead

Cullity, G. (2006). Cze Moralne wymagania dostatku. Clarendon Press.(2006).

Desmond, M. (2017). Eksmisja: ubóstwo i zysk w amerykańskim mieście. Korona,

Edin, KJ i Shaefer, HL (2016). $2.00 dziennie: Żyjąc prawie nic w Ameryce.Książki marynarskie.

Oliver, ML i Shapiro,TM (2006). Czarne bogactwo/białe bogactwo: nowa perspektywao nierówności rasowej. Routledge.  

Shapiro, T. (2017). Toksyczna nierówność: jak niszczą różnice majątkowe w Ameryce Mobilność, Pogłębia podział rasowy i zagraża naszej przyszłości, Księgi Perseusza. 

Smarsh, S. (2019). Heartland: Pamiętnik ciężkiej pracy i bycia spłukanym w Najbogatszy kraj na ziemi. Pisarz.

Świadomość niepełnosprawności

Pistorious, M. (2013). Duch chłopiec,Harper Collins.

Nielsen, KE (2012). Historia niepełnosprawności w Stanach Zjednoczonych. Prasa sygnalizacyjna.

Roth, A. (2018). Szaleństwo: kryminalne leczenie chorób psychicznych w Ameryce. Książki podstawowe.

Shapiro, J. (2011). Bez litości: osoby niepełnosprawne wykuwają nowe prawa obywatelskieRuch. Książki o Broadwayu.

 Yapko, MD (2013). Depresja jest zaraźliwa: jak najczęściej Zaburzenia nastroju rozprzestrzeniają się po całym świecie i jak je powstrzymać. Szymona i Schustera.

Zdrowie i nierówność zdrowotna​

Francja, D. (2016). Jak przetrwać zarazę: historia o tym, jak aktywiści i naukowcyOswojone AIDS. Pikador.

Hanna-Attisha, M. (2019).Czego oczy nie widzą: historia kryzysu, oporu i Nadzieja w amerykańskim mieście. Jeden Świat. (Kryzys na wodzie krzemienia)

Mattew, DB (2015). Just Medicine: lekarstwo na nierówności rasowe w amerykańskiej opiece zdrowotnej. NYU Prasa.

Otto, M. (2017). Zęby: historia piękna, nierówności i walki o zdrowie jamy ustnej w Ameryka. Nowa prasa.

Payne, K. (2017).Zepsuta drabina: jak nierówność wpływa na sposób, w jaki myślimy i żyjemy i umarł. Wydawnictwo Wikingów.

Sclot, R.(2010). Nieśmiertelne życie Henrietty Lacks, Korona Publishing Group

Koszule, R. (2000). A zespół grał dalej: polityka, ludzie i epidemia AIDSEdycje Stonewall Inn.

Plaugh, A. (2020). Niezbędne rozmowy: Zrozumienie rasizmu jako bariery w osiągnięciu równości w zdrowiu. Oxford University Press.

Wiara, tożsamość religijna, świecki światopogląd i sekciarstwo

Haidt, J. (2013).Sprawiedliwy umysł: dlaczego dobrych ludzi dzieli politykai religia.Recenzja książki NYT

Nussbaum, MC (2013). Nowa nietolerancja religijna: przezwyciężenie politykiStrach w niespokojnym wieku. Belknap Prasa. 

Sinn, S. i Trice MR (2015).  Tożsamość religijna i odnowa w dwudziestym pierwszym roku Wiek. Evangilishe Verlagsanstalt.

Wuthnow, R. (2007).  Ameryka a wyzwania różnorodności religijnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Princeton.

Fikcja:

Wyścig

„Ręce babci” Resmaa Menakem

Celebrujemy różnorodność personelu

CHC ceni różnorodność swoich pracowników. Poniższe filmy pojawiły się na uroczystościach pracowniczych. Nowe filmy będą dodawane w miarę ich tworzenia.

Miesiąc Dziedzictwa Azji i Pacyfiku 2021

Czytanie proklamacji emancypacji na czerwiec 2021 r.

Dzień Niepodległości Osób Niepełnosprawnych 2021

Miesiąc Dziedzictwa Latynoskiego 2021

Miesiąc Dziedzictwa Polsko-Amerykańskiego i Włosko-Amerykańskiego 2021

Miesiąc Dziedzictwa rdzennych Amerykanów

Karoline Jedi Page

Dr Karoline Oliveira kieruje działaniami w zakresie sprawiedliwości, równości, różnorodności i integracji w CHC.

Kliknij tutaj, aby się z nią skontaktować

P6150272hre

CHC dąży do zapewnienia przyjaznego i integracyjnego środowiska dla wszystkich pacjentów, personelu, studentów i odwiedzających.