Administracyjny program stypendialny

Community Health Center, Inc./Weitzman Institute Administrative Fellowship zapewnia 12-miesięczną, szeroką ekspozycję na działanie i zarządzanie innowacyjnym, technologicznie zaawansowanym Federalnie Kwalifikowanym Centrum Zdrowia (FQHC) w Connecticut. Stypendyści mają dogłębne, praktyczne doświadczenie, ucząc się wewnętrznego funkcjonowania złożonego, wysokiej jakości systemu podstawowej opieki zdrowotnej, który opiekuje się ponad 150 000 niedostatecznie obsłużonych medycznie pacjentów.

Każdy stypendysta będzie ściśle współpracować z wyższymi liderami CHCI (CEO, Clinical Director, COO, CFO, CIO i VP of HR). Stypendyści uczestniczą w spotkaniach liderów, uczestniczą w zajęciach i realizują konkretne projekty podczas rotacji. Co więcej, stypendyści dostosowują swoją naukę dzięki możliwościom fakultatywnym. To doświadczenie stypendialne promuje rozwój umiejętności osobistych i zawodowych potrzebnych do kontynuowania kariery w opiece zdrowotnej skoncentrowanej na medycznie niedocenianych.

Cele kształcenia

Stypendium ma na celu wspieranie rozwoju wiedzy i umiejętności liderów podyplomowych w zakresie opieki zdrowotnej i zdrowia społeczności, w szczególności skoncentrowanych na federalnych ośrodkach zdrowia. Stypendium ma na celu wyłonienie liderów, którzy mogą prowadzić społeczne ośrodki zdrowia, stosując innowacyjne podejścia, aby zapewnić najwyższej jakości opiekę skoncentrowaną na pacjencie i rodzinie przy użyciu zespołowego, zorientowanego na społeczność modelu świadczenia opieki. Stypendyści będą rozwijać wiedzę, umiejętności i praktyczne doświadczenie związane z przywództwem FQHC w następujących dziedzinach:

 • Jak poprawić jakość opieki nad pacjentami i społecznością
 • Jak zarządzać operacjami FQHC
 • Jak zarządzać finansami FQHC
 • Jak zarządzać, wspierać i rozwijać pracowników
 • Jak współpracować i pracować z liderami klinicznymi
 • Jak docenić wpływ polityki i polityki na swoje FQHC?
 • Jak przewidywać i rozwiązywać problemy, które zmieniają opiekę zdrowotną w FQHC

Detale

Stanowiska: 1 stanowisko rocznie

Lokalizacja: Community Health Centre, Inc., 19 Grand Street, Middletown, CT

Czas trwania: 12 miesięcy (1 lipca 1 czerwca 30)

Odszkodowania i świadczenia: Konkurencyjne wynagrodzenie plus świadczenia

Wymagania aplikacyjne

 • Życiorys/Curriculum Vitae
 • Oficjalny transkrypcja (kopia elektroniczna jest w porządku)
  • Podaj datę nadania stopnia magistra w jednym z następujących obszarów lub podobnym obszarze koncentracji:
   • Zdrowie publiczne
   • Administracja biznesowa
   • Służba zdrowia
   • Nauki o Zdrowiu
   • Nauka w administracji
   • Administracja zdrowia
   • Publiczna administracja
   • Administracja opieki zdrowotnej
 • List motywacyjny
  • Włączać:
   • Opis Twoich celów uczestnictwa w stypendium
   • Dyskusja na temat tego, jak twoje doświadczenia i/lub zainteresowania są zgodne z misją, wizją i pracą Community Health Center.
 • Praca pisemna
  • Proszę odpowiedzieć na następujące pytanie: Jako lider FQHC, w jaki sposób poprawiłby Pan doświadczenie pacjentów i zaangażowanie personelu przy przejściu na hybrydowy (zarówno osobisty, jak i wirtualny) model opieki?
 • Trzy listy polecające
  • Listy muszą pochodzić od osób, które mogą opowiedzieć o Twoich umiejętnościach io tym, jakie korzyści przyniesie Ci udział w tym programie.
 • Termin składania wniosków: 7 października 2022
  • 2023-2024 Wybór stypendystów nastąpi 8 października 2022 r. lub później

Zgłoszenia na stypendystę 2023-2024 będą przyjmowane od 9 czerwca do 7 października 2022 r..

Przyjmowanie wniosków na stypendystę 2023-2024
9 czerwca 2022 – 7 października 2022

Aplikuj teraz