Od psów terapeutycznych po jogę, szkoły nadal koncentrują się na zdrowiu psychicznym

Pierwotnie opublikowane na myrecordjournal.com.

Zdrowie psychiczne nadal jest priorytetem w okręgach szkolnych, ponieważ administratorzy wdrażają programy i usługi wsparcia, aby pomóc uczniom i nauczycielom.

The Record-Journal rozmawiał z administratorami z okręgów szkolnych Meriden, Southington i Cheshire o tym, jak ich szkoły wspierają uczniów i pracowników.

W Cheshire zastępca nadinspektora Marlene Silano powiedziała, że wdrożono różnorodne programy, w tym praktyki uważności i wizyty psów terapeutycznych, a także włączono zajęcia w szkole średniej, w których dzieci mogą się odprężyć, ucząc się, jak radzić sobie z egzaminami.

Silano powiedział, że dystrykt nauczył nauczycieli, jak ćwiczyć uważność, czyli bycie w chwili obecnej. Następnie wprowadzają tę technikę do klasy, ucząc swoich uczniów, jak to zrobić.

„Wiedzą, kiedy się tym zająć, kiedy wdrożyć to w klasie, w zależności od poziomu klasy i pory dnia” – powiedział Silano. „Jednak nasi uczniowie, zwłaszcza w szkole średniej, są bardziej zaznajomieni z tym rozwiązaniem, ponieważ zostało ono wdrożone wiele lat temu… Uczniowie stwierdzili, że było to dla nich pomocne zarówno przed przystąpieniem do testu, jak i zasypianiem w nocy”.

Szkoły publiczne w Cheshire otrzymały dotację od społeczności emerytów Elim Park, która umożliwiła dystryktowi współpracę z organizacją o nazwie Pet Partners w celu wprowadzenia do szkół psów terapeutycznych i królika.

„Te psy terapeutyczne przychodzą do szkół i są wielkim hitem wśród dzieci” – powiedział Silano.

Silano powiedział, że kolejnym „wielkim hitem” w szkole średniej jest program o nazwie „Cocoa and Cram”, w ramach którego uczniowie z wyższych klas spotykają się z uczniami z niższych klas, aby porozmawiać o strategiach zdawania semestrów.

„Pomagając im zrozumieć, jak najlepiej przygotować się do egzaminów i pomóc im zmniejszyć napięcie i niepokój związany z egzaminami śródsemestralnymi” — powiedział Silano.

Zarówno szkoły publiczne w Cheshire, jak i szkoły publiczne w Southington wykorzystują RULER, co oznacza rozpoznawanie, rozumienie, etykietowanie, wyrażanie i regulowanie emocji.

„Chodzi o to, aby dzieci w każdym wieku były w stanie rozpoznać swoje emocje, zrozumieć, co oznacza ta emocja, nazwać ją” – powiedział Silano.

RULER to program opracowany przez Yale Child Study Center.

„Naprawdę bada samopoczucie nauczycieli, klimat szkoły, klimat klas i dobrostan społeczno-emocjonalny uczniów” — powiedziała Rebecca Cavallaro, dyrektor ds. usług dla uczniów w szkołach publicznych w Southington.

RULER został wdrożony we wszystkich klasach w Southington.

„Personel został przeszkolony w podejściu RULER i jest on wykorzystywany w salach lekcyjnych w całym dystrykcie” — powiedział Cavallaro.

Cavallaro powiedział, że dystrykt dodał więcej pracowników socjalnych, psychologów szkolnych i analityków behawioralnych z certyfikatem zarządu, co również wspiera potrzeby uczniów.

„I pomóc wspierać nauczycieli, aby byli w stanie naprawdę odpowiedzieć na potrzeby uczniów” – powiedział Cavallaro.

Community Health Centre (CHC) zapewnia behawioralne usługi zdrowotne we wszystkich szkołach w dystrykcie Meriden, powiedziała Patricia Sullivan-Kowalski, zastępca kuratora ds. wsparcia uczniów.

„Aby pomóc rodzinom w nawiązaniu kontaktu z CHC w celu uzyskania zewnętrznych usług terapeutycznych” – powiedział Sullivan-Kowalski.

Oprócz tego Sullivan-Kowalski powiedział, że dystrykt korzysta z ankiety klimatycznej i ankiety „Poznajemy cię”. Uczniowie wypełniają ankietę „Poznajemy się” pod koniec roku do wykorzystania w kolejnym roku szkolnym.

„Nauczyciele są w stanie określić, czy są uczniowie, których trzeba powiązać z osobą lub czynnością, lub czy jest ktoś, kto może coś polubić, ale jeszcze nie są z tym połączeni” – powiedział Sullivan-Kowalski.

Studenci mogą również skorzystać z narzędzia online o nazwie Speak Up, które daje im możliwość połączenia się z usługami wsparcia.

To, co uczniowie zdecydują się napisać, zostanie natychmiast udostępnione psychologom szkolnym, dyrektorowi szkoły i Alvinowi Larsonowi, specjaliście ds. badań i ewaluacji w Meriden Public Schools.

„Aby zaznaczyć, że jest problem i jest to również pomocne, ponieważ jeśli ktoś czuje się w określony sposób i nie czuje się komfortowo, mówiąc komuś, może to wpisać i wysłać” – powiedział Sullivan-Kowalski.

Priorytetem jest upewnienie się, że uczniowie czują się częścią społeczności szkolnej, powiedział Sullivan-Kowalski. Dzielnica promuje więc zajęcia pozalekcyjne i oferuje różne zajęcia, w których mogą uczestniczyć uczniowie.

„Staram się po prostu zachęcić dzieci do udziału w tak wielu różnych zajęciach pozalekcyjnych, ponieważ wiemy, że badania pokazują, że kiedy dzieci są połączone ze szkołą, radzą sobie lepiej” – powiedział Sullivan-Kowalski.

Wsparcie nauczyciela

Sullivan-Kowalski podkreśliła, że jeśli dorośli są w dobrym miejscu, uczniowie też mogą.

„Kiedy nauczyciele czują się dobrze w swojej pracy i w sobie, to spływa to na dzieci i czują się lepiej w swojej pracy i w sobie” – powiedział Sullivan-Kowalski.

Sullivan-Kowalski powiedział, że w Meriden pracownicy pracują nad „tworzeniem sal lekcyjnych, które są przestrzeniami społecznościowymi”

„Gdzie nauczyciel i uczniowie naprawdę czują, że tworzą społeczność” — powiedział Sullivan-Kowalski.

Zarówno Meriden, jak i Cheshire
dystrykty wykorzystują Cigna jako swojego ubezpieczyciela, który oferuje pracownikom możliwość uczestniczenia w zajęciach wellness.

Silano powiedział, że w Cheshire dział zasobów ludzkich szkół publicznych w Cheshire stworzył różne wyzwania, w tym jesienne wyzwanie spacerowe, w którym nauczyciele mogli wygrać nagrody.

„Obecnie bierzemy udział w wyzwaniu dotyczącym snu, w którym poszczególni nauczyciele wyznaczają cele i rejestrują je” – powiedział Silano. „Słuchamy seminariów internetowych prowadzonych przez lekarza, który jest ekspertem w dziedzinie snu, dlatego przekazuje nam wiele informacji, które pomogą nam zasnąć”.

Sullivan-Kowalski powiedział, że Cigna oferuje jogę i pilates dla nauczycieli i klas.

The Record-Journal w poprzednim artykule poinformował, że Lauren Mancini-Averitt, przewodnicząca Meriden Federation of Teachers i inni liderzy związkowi stworzyli kartki, na których pracownicy mogą pisać do siebie.

W Southington Cavallaro powiedział, że ważne jest, aby przyjrzeć się potrzebom nauczycieli, w tym poprzez dni rozwoju zawodowego.

„Poprzez działania prospołeczne, rzeczy tego rodzaju i po prostu staranie się, aby sprawy były jak najbardziej pozytywne i wspieranie tych, którzy wyciągają rękę” – powiedział Cavallaro.

Akcja rządu

Przedstawiciel stanowy Liz Linehan, której dystrykt obejmuje Cheshire, Wallingford i Southington, jest przewodniczącą Komisji ds. Dzieci w Izbie Reprezentantów.

Linehan był jednym z głównych autorów Rachunek domowy 5001, Ustawa dotycząca zdrowia psychicznego dzieci. Ustawa zawiera 73 sekcje, które dotyczą programów i ich finansowania, w tym realizacji programu grantowego finansującego rady zatrudniające specjalistów ds. zdrowia psychicznego.

„Niektóre przepisy, które będziemy wprowadzać w tym roku, będą wiązały pewne luźne końce z tym, więc zobaczysz, że pojawi się kilka rachunków, które podkreślą i posuną programy nieco dalej” – powiedział Linehan.

Niektóre z przyszłych rachunków mogą nie zawierać tytułu dotyczącego zdrowia psychicznego, ale Linehan powiedział, że zostanie to uwzględnione w „sieci bezpieczeństwa” tych rachunków.

Na przykład komisja pracuje nad projektem ustawy we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka w celu stworzenia zestawu narzędzi Tytułu IX po zauważeniu wzrostu liczby przypadków niewłaściwego zachowania seksualnego dorosłych ze szkół w Connecticut. Linehan usłyszał od tych dystryktów, że ustawodawstwo federalne dotyczące tytułu IX jest niejasne, więc mogli nie wiedzieć, jakie powinny być kolejne kroki.

„Kiedy mówimy o nadużyciach seksualnych dorosłych i tytule IX oraz tych dochodzeniach, mają one wiele wspólnego ze zdrowiem psychicznym uczniów, ponieważ jeśli uczeń był ofiarą niewłaściwego zachowania seksualnego dorosłych w środowisku szkolnym, ma tam traumę” – powiedział Linehan . „Naprawdę staramy się obejść źródło problemu i dowiedzieć się, zanim dziecko stanie się naprawdę ofiarą”.